Luni, 3 octombrie, începând cu ora 09.00, la sediul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” va avea loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2016-2017.
Cursurile noului an universitar vor fi frecventate de 2026 de studenți civili și militari, în cadrul programelor de studii de licență și masterat. Academia Navală “Mircea cel Bătrân” a obținut în urma acredităriide către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)calificativul “Grad de încredere ridicat”.
La festivitate au fost invitați să participe oficialități centrale și locale, personalități ale vieții publice și universitare constănțene, reprezentanți ai autorităților locale din domeniul portuar, rude și prieteni ai studenților.

Academia Navală “Mircea cel Bătrân” este o instituție de învățământ superior politehnic, subordonată Ministerului Apărării Naționale, continuatoare a primei forme instituționale a învățământului de marină care a apărut în 1872 la Galați. De-a lungul celor 144 de ani de existență, Academia Navală a îndeplinit, la standarde ridicate, rolul de furnizor de educație în domeniul formării ofițerilor de marină.

Leave a Reply