În cursul luni aprilie LIGA MAIŞTRILOR MILITARI DE MARINĂ, cu sediul în  Constanta a încheiat un contract de colaborare cu S.C.  ANAIDA TURISTIC S.R.L.  în vederea acordării unei reduceri de 25 % din prețurile practicate de societate pentru serviciile oferite, respectiv agrement nautic, în limita locurilor disponibile.

Beneficiarii acestui program sunt toți  membrii asociației și familiile acestora (soț, soția, copii și nepoții).

Obiectul colaborării îl constituie  activități de agrement nautic, plimbări pe mare cu ambarcațiunea cu motor, Koralia acostată în portul Tomis Constanța, special destinat acestui scop.

Urcarea la bord se va face prin prezentarea documentelor, legitmație L.M.M.M însoțită de carte de identitate, ce atestă faptul ca ești membru al asociației.

Leave a Reply