• Foto-2

 • - CRED în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie. -

 • - CRED în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român. -

 • - CRED în dreptul la libertate şi siguranţă a fiecărui cetăţean al patriei noastre. -

 • - CRED în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om. -

 • - CRED că omul trebuie să moară aşa cum s-a născut - liber şi egal în demnitate şi drepturi. -

 • - Să-mi ajute Dumnezeu ca această credinţă să nu dispară niciodată. -

Mesajul președintelui L.M.M.M. cu ocazia marcării momentului aniversar: 111 ani de existență a Corpul Maiștrilor Militari de Marină

96103475_1722424464578349_6308984534629089280_o

     Formarea unui corp de cadre destinat a acoperi o largă paletă de activităţi tehnico-militare atât la bordul navelor cât şi în cadrul unităţilor de uscat ale marinei militare poate fi ușor înțeleasă, dacă vom lua în calcul câteva dintre reperele esențiale ce au pregătit materializarea unei asemenea idei revoluționare, acestea fiind: motivația, creditele și legislația, precum și apariția școlilor pregătitoare.

Citeste mai mult Nici un comentariu

Ședința Consiliu Director al Ligii Maiștrilor Militari de Marină

87271809_2707778815943013_8166934958212907008_n

La data de  22.02.2020 a avut loc la sediul L. M. M. M. ședința Consiliu Director al Ligii Maiștrilor Militari de Marină.
Sau pus în discuție:
– raport de activitate al Consiliu Director,
– raportul comisiei de cenzori,
– punerea în discuție a planului de activități pentru anul 2020,
– descarcarea de gestiune a Comitetul Director pentru anul 2019
– aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Citeste mai mult Nici un comentariu

CREZUL MAISTRULUI MILITAR

rsz_picture1

CREZUL MAISTRULUI MILITAR

 

“Cred în datoria de a apăra teritoriul şi interesele Românie în orice situaţie.

  Cred în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român.

  Cred în dreptul la libertate şi siguranţă al fiecărui cetăţean al patriei noastre.

  Cred în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om.

  Cred cu convingere că omul trebuie să moară aşa cum se naşte – liber şi egal în demnitate şi drepturi.

       Să-mi ajute Dumnezeu ca această credinţă să nu dispară niciodată!”

Citeste mai mult Nici un comentariu

Scopul Ligi Maistrilor Militari de Marina

sigla-LMMM-186x150

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LIGII

 

Scopul L.M.M.M. este de a desfășura activități menite să contribuie la stimularea motivației profesionale, dezvoltarea dorinței de performanță și competivitate, ajutorare interumană, precum și activități ce pot contribui la deconectarea de la stresul vieții prin:

 • Organizarea de seri distractive (baluri, aniversări, revelioane) și activități de socializare (excursii, picnicuri, etc.)
 • Participarea la activități socio-culturale în colaborare cu alte instituții și asociații
 • Constituirea unui sistem financiar destinat întrajutorării camaraderești.

Pentru realizarea scopului propus, L.M.M.M. își va coordona activitatea urmărind îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Popularizarea faptelor de arme și a realizărilor de excepție pe linie profesională ale membrilor
 • Promovarea relațiilor de camaraderie cu militari și personal civil aflați în serviciul altor arme, cu persoane care își desfășoară activitatea în afara cadrului militar, precum și cu militari aflați în serviciul armatelor din alte state
 • Acordarea de premii anuale pentru șeful  promoției Ș.M.M.M.F.N, precum și pentru membrii  ligii care s-au distins prin activitatea în cadrul acesteia.

Organizarea de concursuri, cercuri aplicative, activități sportive cu specific marinăresc, de club, agrement, pescuit sportiv, etc.

Citeste mai mult Nici un comentariu

Corpul Maiştrilor Militari de Marină – 110 ani de existență

rsz_picture1

La 6 mai 2019, entitatea profesională cunoscută sub denumirea de Corpul Maiştrilor Militari de Marină își completează prezenţa pe încă o pagină din voluminoasa istorie a armei, aceasta fiind, pentru segmentul respectiv, cea de-a 110-a!
Cronologia faptelor confirmă că începutul ce prevestea apariția unui asemenea segment de personal militar nu este altul decât apariţia Şcolilor de Marină, eveniment petrecut la data de 8 octombrie 1897, semnatarul Decretului de consituire fiind regele Carol I. Ceva mai târziu, ca răspuns la documentata propunere a Direcţiei 5 Marină, departament din cadrul Ministerului de Război aflat sub conducerea contraamiralului Eustaţiu Sebastian, regele Carol I emite, sub augusta sa semnătură, un nou act cu efect totalmente pozitiv, şi anume: Înaltul Decret nr.1620 datat 6 mai 1909, prin care consfinţeşte apariţia în Marina de Război a Corpului Maeştrilor Militari de Marină – şefi de specialităţi.

Citeste mai mult Nici un comentariu

110 de ani de la înfințarea Corpului Maistrilor Militari de Marină… episodul IV

3

Existenţa motivaţiei, apariția creditelor şi a legislaţiei au făcut nu numai posibilă, dar şi necesară apariţia şcolilor pregătitoare, debutul învăţământului specific marinăresc producându-se în 1881, prin înființarea Şcolii copiilor de marină. Evoluţia acestui învăţământ cunoaşte, printre altele, apariţia la 8 octombrie 1897 a Şcolii de marină şi a Şcolii de submecanici şi submaeştri de marină, aceasta fiind considerată precursoarea actualei Şcoli Militare de Maiştri a Forţelor Navale, instituţie pe frontispiciul căreia tronează, începând cu data de 5 octombrie 1992, numele bravului amiral Ion Murgescu, personalitate care, în perioada anilor 1888-1891, atunci când a deţinut funcţia de comandant al Marinei Militare, s-a arătat nu numai interesat, dar şi foarte insistent, argumentele sale contribuind în mod evident la apariţia şi consolidarea învăţământului specific acestei categorii de forţe.

Citeste mai mult Nici un comentariu

“Timona” a rămas fără cîrmaci !

FB_IMG_1550724318668

A trecut la cele veșnice M.m.p (r)Mihăilescu Dumitru , absolvent al Școlii Militare de Maiştri a Forţelor Navale, promoţia 1963, specialitatea aparate electrice şi instalaţii navigaţie; membru fondator ligă (anul 1990), unde a deţinut funcţia de preşedinte in mandatele 1999-2003 şi 2003-2007, după care i s-a acordat onorantul titlu de “Preşedinte de Onoare”.

 M.m.p ( r) Mihăilescu Dumitru, timp de 20 de ani a fost sufletul  ziarului “Timona” un scriitor deosebit, iubind umorul ne-a bucurat zilele  cu istorioarele din cărțile scrise. Îl recunoaștem și ca Maistru militar principal, Președinte de Onoare,  atașat prin cuget și simțiri de această asociație și de oamenii ce o compun. O pierdere grea pentru familie dar și pentru noi membrii Ligii maiștrilor Militari de Marină .

Pe această cale Comitetul Director al Ligii Maiștrilor Militari de Marină  transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Fie ca bunul Dumnezeu să-ți poată alina durerea și să-i odihnească sufletul!

Rămas bun camarade!

Citeste mai mult Nici un comentariu