Maistrul militar, indiferent de categoria de forţe la care a activat sau activează profesional, înainte de toate este un membru al societăţii umane, fiindu-i caracteristic tot ceea ce presupune cuvântul OM: trebuinţe, nevoi, trăiri sufleteşti, iluzii, împlinirii, nereuşite. Îl deosebeşte de ceilalţi membrii ai societăţii uniforma ce o poartă, precum şi meseria de apărător profesionist al ţării…Acestea sunt aspectele principale care conduc spre înţelegerea că maistrul militar este un om comun dar, în acelaşi timp, un om deosebit tocmai prin natura activităţii sale şi a statutului de cadru militar. 

M.m.p (r) Dumitru Mihailescu