Întrunită sâmbătă, 22 februarie, conform prevederilor Statutului L.M.M.M., Adunarea Generală a membrilor asociaţi a hotărât prin vot deschis următoarele:

1. Apreciază ca pozitivă activitatea Consiliului Director, desfăşurată în perioada februarie 2013-februarie 2014, considerând că nu acelaşi lucru se poate afirma şi despre un număr însemnat dintre reperezentanţii membrilor asociaţi aleşi în acest organ de coordonare şi control.

2. Aprobă Planului de activităţi pentru anul 2014, precum şi susţinerea financiară solicitată funcţie de dimensiunea şi împortanţa proiectelor sau  acţiunilor precizate la punctele 1-24 din respectivul document. Sumele alocate nu se fac publice, dar se vor evidenţia prin conţinutul documentelor de uz intern.

3. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aşa cum au fost prezentaţi indicatorii privind cheltuielile şi modul de asigurare a sumelor prevăzute a fi folosite.

4. Modifică conţinutul punctului 23 din Planul de activităţi, acesta având următoarea formulare: Oferirea de daruri cu ocazia Crăciunului veteranilor segmentelor profesionale cu prezenţă activă în structura de efectiv a ligii, vârsta acestora depăşind 70  de ani.

5. Aprobă numirea în funcţia de secretar al L.M.M.M. a plt.adj pr.(r) Pantilimon Tudor, acesta înlocuindu-l pe m.m.pr.(r) Grecu Alexandru, demisionat şi retras din ligă din motive personale.

6. Mandatează pe preşedintele ligii, pentru a întreprinde un studiu în privinţa găsirii de soluţii favorabile în privinţa depozitării bancare a unei anume părţi din suma financiară ce alcătuieşte bugetul asociaţiei. Rezultatul acestui studiu, însoţit de propuneri concrete, se va prezenta spre analiză şi aprobare Consiliului Director în şedinţa de lucru din luna martie a.c.

7. Aprobă dreptul de a deconta cheltuielile lunare de deplasare pentru un număr de 7 (şapte) persoane din conducerea ligii după cum urmează: Preşedinte ligă 250 lei; prim-vicepreşedinte 180 lei; vicepreşedinte I, II, III, fiecare 130 lei; secretar 150 lei, consilier juridic 130 lei, dar şi pentru 3 (trei) persoane prestatoare de servicii: casier 150 lei, contabil 200 lei şi administrator site 150 lei. Decontul se aprobă lunar de către preşedintele ligii în funcţie de prezenţa persoanelor respective la activităţile asociaţiei.

8. Aprobă noul cunatum al sumelor fianciare ce se vor acorda prin Sistemul Financiar de Întrajutorare. 

    Discutate şi aprobate în cadrul Adunării Generale, ajutoarele financiare nerambursabile de care beneficiază membrii cotizanţi ai acestui sistem financiar cunoasc, începând cu data de 1 martie, o creştere pe fiecare segmet, după cum urmează:

    – Deces membru cotizant 1100 lei (creştere una sută lei), familia mai primind, ca şi până acum, întreaga sumă aflată în fişa cont-personal.

    – Deces părinţi sau socri 700 lei (creştere una sută lei).

    – Căsătorie 350 lei (creştere 50 lei).

    – Naştere copil 350 lei, (creşetere 50 lei).

    – Medical 500 lei. Se acordă numai din fondul de rezervă şi numai membrilor cotizanţi. Deocamdată, nu creşte.   

9. Aprobă Planul organizării sărbătoririi zilie de 6 mai 2014 – 105 ani de existenţă a Corpului Maştrilor Militari de Marină, mandatând Consiliul Director pentru a armoniza acest plan în funcţie de acceptul şi precizările S.M.F.N.

10. Aprobă proiectul cu privire la continuarea acţiunii în judecată ce vizează retrocedarea de către Primăria Constanţa a imobilului situat în str. Mihai Eminescu nr.20 (Casa căsătoriilor), imobil revendicat de L.M.M.M. încă din anul 1996.

      Conţinutul celor 10 (zece) puncte din prezenta Hotărâre a Adunării Generale intră în vigoare începând cu data de 23 februarie a.c.

PREŞEDINTE L.M.M.M.

M.m.pr. Emil OLTEANU

Leave a Reply