Pentru o foarte bună înţelegere a celor două aspecte şi anume: cum se poate dobândi calitatea de membru asociat al L.M.M.M. şi care sunt categoriile socio-profesionale ce se pot regăsi în efectivul acestei asociaţii, prezentăm conţinutul articolelor 13 şi 14 din Statut:
Art.13: Calitatea de membru al L.M.M.M. o poate dobândi orice persoană fizică, indiferent de statutul său profesional şi locul desfăşurării activităţii. Aderarea la această formă de asociere se face benevol, iar perioada de rămânere în cadrul asociaţiei va fi la latitudinea fiecărui membru aderent.
Art.14: Membrii L.M.M.M au calitatea de membri asociaţi, aici regăsindu-se:

a) maiştri  militari de marină veterani de război care au făcut sau nu  parte din Cercul Maeştrilor Militari din Divizia de Mare sau Divizia de Dunăre;

b) ofiţeri şi subofiţeri veterani de război, indiferent de arma în care au activat;

c)  maiştri militari, subofiţeri, ofiţeri, activi sau pensionari, indiferent de arma la care activează sau au activat;

d)  soldaţi şi gradaţi voluntari;

e)  elevi ai Şcolii Militare de Maiştri a Forţelor Navale;

f) personal contractual civil din unităţile militare sau din societatea civilă;

g) persoane fizice care prin fapte considerate meritorii (donaţii, sponsorizări etc.) susţin scopul şi obiectivele L.M.M.M.;

h) membrii familiilor tuturor categoriilor profesionale enumerate, cu precizarea că cei care au vârsta mai mică de 18 ani vor avea statutul de membri asociaţi simpatizanţi juniori.

Pentru a deveni membru asociat al L.M.M.M., descarcati şi completaţi această CERERE TIP apoi trimiteţi-o la adresa noastră de e-mail lmmm1990@yahoo.com sau ne puteti vizita la sediul LMMM, situat pe Str.Dezrobirii, Nr.80, Constanţa.