În acea zi de 16 a lunii octombrie, anul 1990, maiştrii militari de marină prezenţi în aula Şcolii Militare de Maiştri pentru a participa la întrunirea simbolic denumită Dialog între generaţii, s-au lăsat puţin furaţi de vreme, trăind, pentru un scurt moment, la timpul trecut istoria entităţii lor profesionale. Au reuşit astfel să afle lucruri extrem de interesante legate de apariţia acestei categorii de personal din structura marinei militare, dar mai ales despre apariţia în 1923 a formei lor de asociare socio-profesională, precum şi despre evoluţia acestei asocieri până în anul 1948 – anul interzicerii funcţionării sale.

Evocările veteranilor armei, pentru noi adevărate istorii vii, dorinţa lor de a face ca această entitate profesională să poată fi cunoscută la adevăratele sale cote valorice umane şi profesionale, au făcut posibilă hotărârea unanimă a celor prezenţi de a se repune în drepturi interesanta idee cu privire la asocierea purtătorilor gradului de maistru militar de marină, idee care, pe nedrept şi împotriva oricăror percepte democratice, fusese interzisă de către regimul comunist.

Acţionând rapid şi în baza cerinţelor Legii nr.21/1924 cu referire la constituirea asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale, apolitice, fără scop lucrativ, comitetul de acţiune, coordonat de veteranul de război, m.m.pr.(r) Miron Domnaru, a finalizat în timp realtiv scurt dosarul cauzei, făcând posibilă recunoaşterea noi formate-i asociaţii ca persoană juridică, denumirea, consemnată în Registrul juridic al asociaţiilor şi fundaţiilor fiind: Liga Maiştrilor Militari de Marină. Evenimentul s-a produs la 23 ianuarie 1991, prin efectul Sentinţei Civile nr.10, emisă ca hotărâre definitivă de către Judecătoria Constanţa.

De la această dată asociaţia noastră, constituită la data de 16 octombrie 1990, şi-a început activitatea în deplină legalitate, documentul care preciza cu claritate organizarea, funcţionarea, drepturile şi îndatoririle membrilor aderenţi fiind STATUTUL LIGII MAIŞTRILOR MILITARI DE MARINĂ, act juridic discutat şi aprobat la data de 23.01.1991 în şedinţă publică de către Tribunalul Constanţa, după care  publicat în “Monitorul Oficial” al României, partea a IV-a, aşa cum cerea Legea nr.21/1924.

     Nu ne propunem scoaterea în evidenţă a activităţii asociaţiei noastre în cei 23 de ani de funcţionare, bilanţurile sale anuale relevând acest aspect. Ce dorim totuşi a spune, e că realizările acestei asociaţii socio-profesionale sunt multiple, diverse şi semnificative,  existând, chiar dacă nu ne place acest lucru, şi unele supărătoare neîmpliniri. Eu, în calitate de preşedinte aflat în exerciţiul mandatului 2012-2015, nu pot decât să mulţumesc celor care au contribuit atât la revenirea în actualitate a acestei apreciate forme de asociere, cât şi la asigurarea unei  funcţionalităţi corecte şi transparente, aspecte ce au condus la situarea L.M.M.M. pe primele locuri în topul organizaţiilor neguvernamentale din Judeţul Constanţa, asigurându-vă totodată că-mi voi da tot interesul ca liga să rămână cel puţin acolo unde cu multă trudă şi efort au urcat-o cei aflaţi la conducerea sa în anii precedenţi.

     La mulţi ani tuturor! La mulţi ani acestei mândre familii în care, pe lângă maiştri militari marinari, se regăsesc multe persoane ce provin din entităţi profesionale diferite. Fie ca aceşti 23 de ani să reprezinte doar începutul drumului unei şi mai serioase socializării, drum pe care eu, cel puţin, mi-l doresc cât mai lung posibil.

M.m.pr.(r) Emil Olteanu

One Response

Leave a Reply