Două evenimente majore în  viața Ligii Maiștrilor Militari de Marină, ambele aducătoare de bucurii, refecții și planuri de viitor. Este vorba de momentul 4 mai 1996 – dată la care gazeta „Timona”, organul de presă al acestei asociații socio-profesionale, a ieșit pentru prima oară de sub tipar și, așa cum cere tradiția, sărbătorirea zilei de 6 mai – Ziua Corpului Maiștrilor Militari de Marină, entitate profesională care anul acesta împlinește venerabila vârstă de 107 ani!

     Câteva informații despre fiecare dintre aceste două momente aniversare:

 

TIMONA- 20 de ani de neîntreruptă apariție

 

      Publicaţia TIMONA există pe piaţa media începând cu 4 mai 1996, distribuţia sa având doar caracter intern, partea externă fiind asigurată doar prin exemplarele expediate în regim protocolar. Această gazeta este a tuturor celor care au răspuns chemării de a fi mereu aproape, dând astfel curs ideii de a deveni membri asociați ai Ligii Maiștrilor Militari de Marină, asociație socio-profesională recunoscută ca persoană juridică de către justiția română. Guvernată de bravi timonieri-condeieri, TIMONA s-a dovedit a fi, în cele două decenii de apariție, în deplină consonanță cu comportamentul publicului cititor, reușind mai tot timpul să interpreteze corect capacitatea acestuia de a reacționa în fața unui produs spiritual determinant.

      Aprecierile cititorilor cu referire directă la existența „Timonei”, a conținutului său, precum și cele care au vizat estetica paginilor sunt absolut obiective și nicidecum gesturi de circumstanță, la care se apelează cu ocazia unor anume momente conjuncturale.

      Universul moral al celor care au dat, dau și sperăm că vor da în continuare viață acestei publicații, cultura și conștiința estetică care îi caracterizează pe acești oameni, formează un grup de elemente determinante, grup ce l-au ajutat pe cititor să-și formeze propria opinie despre periodicul „Timona”.

      La mulți ani „Timona” – publicație reprezentativă pentru membrii asociați ai L.M.M.M. în paginile căreia noul și frumosul se suprapun cu eleganță și rafinament.

 

Corpul Maiştrilor Militari de Marină – 107 ani de existență

     La 6 mai 2016, entitatea profesională cunoscută sub denumirea de Corpul Maiştrilor Militari de Marină își completează prezenţa pe încă o pagină din voluminoasa istorie a armei, aceasta fiind, pentru segmentul respectiv, cea de-a 107-a!

      Cronologia faptelor confirmă că începutul ce prevestea apariția unui asemenea segment de personal militar nu este altul decât apariţia Şcolilor de Marină, eveniment petrecut la data de 8 octombrie 1897, semnatarul Decretului de consituire fiind regele Carol I. Ceva mai târziu, ca răspuns la documentata propunere a Direcţiei 5 Marină, departament din cadrul Ministerului de Război aflat sub conducerea contraamiralului Eustaţiu Sebastian, regele Carol I emite,  sub augusta sa semnătură, un nou act cu efect totalmente pozitiv, şi anume: Înaltul Decret nr.1620 datat 6 mai 1909, prin care consfinţeşte apariţia în Marina de Război a Corpului Maeştrilor Militari de Marină – şefi de specialităţi.

      Nu ne propunem să evidențiem anume fapte de arme, pilde de eroism sau exemple profesionale, dar  putem afirma, și asta printr-o susţinută cunoaştere prin informare – documentare, că de-a lungul acestor 107 ani de existență purtătorii  gradului de maistru militar marinar și-au îndeplint cu demnitate misiunea primită chiar de la constituire, aceasta fiind  conturată prin conținutul articolului 1 al Înaltului Decret nr.1620 astfel: Maeştrii militari şefi de specialitate sunt auxiliari ai ofiţerilor de marină la bord şi pot fi întrebuinţaţi la nevoie în loc de ofiţeri, ca şefi de magazii, depozite şi ateliere pentru păstrarea materialelor marinei şi pentru exploatarea tehnicii de la bord”, dovedindu-se a fi o categorie de personal formată din buni specialişti, cu un rol important în instruirea de specialitate a echipajelor şi în ducerea luptei pe mare şi fluviu, în instrucţia şi educaţia echipajelor, în gestionarea şi mentenanţa tehnicii şi a bunurilor materiale de la bordul navelor militare, din depozitele şi laboratoarele instituţiilor militare de învăţământ.

     În prezent, maiştrii militari de marină parcurg complexul de pregătire în condițiile competenţelor  impuse de standardele NATO şi UE, iar ca o noutate, începând cu anul 2001, Ministerul Apărării Naționale a permis şi accesul femeilor în cariera de tehnician marinar.

     La mulţi ani cu sănătate tuturor purtătorilor gradului de maistru militar de marină, fie aflați în activitate profesională, fie în rezervă sau în retragere.

M.m.pr (rtg) Dumitru MIHAILESCU

Leave a Reply