La zi de sărbătoare, maiștri militari de marină au trăit bucuria și satisfacția produse de cei 105 ani de prezență a entității lor în istoria armei-marină, au trăit bucuria aprecierilor venite pe „adresa” muncii lor, muncă făcută cu responsabilitate, profesionalism, onoare și demnitate.

 

 

      6 MAI 2014: O zi de sărbătoare care, deși nu a fost onorată cu prezența de către maiștri militari aflați în echipajele navelor Forțelor Navale bazate în portul Constanța, acestea afându-se în misiune pe mare, s-a bucurat totuși de o prezență apreciabilă, asigurată nu numai de către camarazii noștri de la unitățile terestre, dar și de către mulți dintre cei aflați în rezervă prin pensionare, precum și de invitații sărbătoriților:reprezentanți de marcă ai S.M.G., S.M.F.N., consilieri ai comandanților unor mari unități de la alte arme, precum și reprezentanți ai multor asociații cu care liga întreține realații de foarte bună colaborare. Toți cei prezenți s-au bucurat, marți, 6 mai, începând cu orele 10.00, de plăcuta atmosferă în care s-a desfășurat întrunirea festivă ocazionată de Ziua Corpului Maiștrilor Militari de Marină. A fost o zi frumoasă, despre care în sertarele minții  pot fi depozitate numeroase și plăcute amintiri.

      6 MAI 2014:  A fost o zi de cinstire a segmentului profesional denumit Corpul Maiștrilor Militari de Marină, care de-a lungul celor 105 ani de existență și-a dovedit cu prisosință valoarea, semnificația și, de ce nu, importanța pe care o are în atât de complexul mecanism funcțional al armei-marină. Scenariul după care L.M.M.M. a organizat întrunirea festivă, dar nu numai, pentru că a urmat coktailul oferit în onoarea paritcipanților, dar și Balul maistrului, desfășurat vineri, 9 mai, la restaurantul constănțean Dipolmatic”, s-a dovedit realist, fiind bine primit și apreciat. În această pagină prezentăm câteva secvențe fotografice de la această zi onomastică, oferindu-vă posibilitatea de a recepta și mai bine mesajul acestui moment aniversar.

 

     6 MAI 2014:  De ziua maiștrilor militari marinari liga și-a cinstit atât înaintașii, cât și camarazii prezenți la datorie la bordul navelor sau în unitățile de uscat ale Forțelor Navale, fără însă să uite în niciun fel pe cei care au ieșit din sistemul militar prin pensionare. 6 MAI 2014, a fost un bun prilej pentru a rememora momentul constituiii acestei categorii de personal, un bun prilej pentru a cinsti faptele de armă de pe câmpul de onoare, dar și pentru a evidenția activitatea prezentă a sărbătoriților, precum și viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat. Felicitări și urări de săntate actualilor și foștilor purtători ai gradului de maistru militar marinar! Felicitări celor care an de an se ocupă de marcarea și cinstirea acestei zile onomastice.

 

Sub măiastra baghetă a dirijorului, col. dr. Cornel Ignat, corul  format din subofițerii componenți ai fanfarei Forțelor Navale a oferit participanților la sărbătoarea maiștrilor militar câteva piese muzicale de mare atractivitate, printre acestea la loc de mare cinstire aflându-se Imnul C.M.M.M., piesă a cărei muzică aparține compozitorului plt.adj. (rtr.) Marin Hudițeanu, versuri m.m.p.(rtr.) Dumitru Mihăilescu, și care deschide  mai mereu nu numai activitățile ligii, ci și unele ce aparțin Școlii Militare de Maiștri a Forțelor Navale.

 

Cinstite fie-le faptele, lăudată fie-le munca! Așa se motivează prezența maiștrilor militari în rezervă Călin Constantin (stânga –prim plan) și  Gheorghe Ivan (dreapta-prim plan), cel care le elogiază activitatea profesională depusă la bordul navei-școală „Mircea” fiind cam.fl.(rtr) Niculae Ștefan (centru), autorul unei publicații laudațio la adresa lor, dar și a tuturor maiștrilor militar care au îndeplinit funcția de șef de echipaj la bordul navei „Mircea”, lucrare ieșită de sub tipar cu câteva zile înaintea momentului anivesar 6 MAI 2014. Felicitări, domnule contraamiral, felicitări camarazilor noștri, cândva adevărați  profesori de marinărie.      

 

 

M.m.p. Nicolae Abramov primește Diploma de merit, document ce atestă profesionalismul și atașamentul acestui camarad față de entitatea din care face parte.

 

 

 

 

 

Privind această fotografie veți afla nu numai care au fost obiectele simbol elaborate și realizate de către Liga Maiștrilor Militari de Marină pentru a fi oferite în semn de recunoștință unui număr însemnat de maiștri militari, dar nu numai, ci și cum arată acestea. Vă asigurăm că fiecare dintre aceste mici bijuterii sentimentale pot fi asemuite cu acel crâmpei de suflet, ce se dăruiește cuiva față de care există admirație și certe sentimente de respect.

 

 

 

 

“Emblema de onoare a Forțelor Navale” se regăsește, începând cu 6 mai 2014, pe pieptul a mai multor maiștri militari marinari, onorați de ziua onomasrică a C.M.M.M. cu această prețioasă distincție. Felicitări, domnilor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cântă Imnul Corpului Maiștrilor Militari de Marină. Participanții la adunarea festivă dedicată zilei de 6 mai, ascultă cu respect piesa muzicală reprezentativă pentru entitatea profesioanlă a cărei onomastică se sărbătorește.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALUL MAISTRULUI MILITAR

 

 

Leave a Reply