Acordarea burselor semestriale M.m. CĂTĂLIN RĂDOI, activitate realizată in aula Școlii Militare Maiștri de Marină “Am.Ion Murgescu”
Bursă este acordată de către Liga Maiștrilor Militari de Marină pentru conduită și rezultate meritorii obținute în procesul de învățământ pe semestru I 2016-2017 și a fost acordate elevilor :
– Grosu Cătălin – an I
– Grosu Mihnea Gabriel – anul II .
La inițiativa comitetului director al L.M.M.M., la eveniment a participat și d-na Plt. Mariana Rădoi prin intermediul căruia s-au oferit cele doua burse.
Multumim pe această cale d-nei Mariana Rădoi pentru participarea la acestă acțiune.

Leave a Reply