La Constanţa, discuţii aprinse, dar constructive

     Aşa poate fi caracterizată Adunarea Generală a membrilor asociaţi ai L.M.M.M. Constanţa, activitate statutar desfăşurată sâmbătă, 22 februarie, la Clubul Ligii. Nu putem spune  că această întrunire a anuală s-a bucurat de o participare numeroasă, însă, ţinând cont de prevederile statutului, cei 467 membrii au fost reprezentaţi echilibrat, cei care au dat curs chemării fiind mandataţi să-şi spună părerea, atât verbal cât şi prin vot, în numele grupului reprezentat.

      Documentele prezentate de către preşedintele ligii,prim-vicepreşedinte şi preşedintele comisiei de cenzori, au evidenţiat activitatea depusă de către Consiliul Director desfăşurată pe durata unui an de zile, aceasta fiind, în final, apreciată ca bună. În privinţa proiectelor şi acţiunilor gândite a fi materializate pe durata anului 2014, acestea au fost prezentate detaliat, argumentate fiind atât scopul şi tematica, cât şi susţinera financiară solicitată. După discuţiile purtate, cele planificate pentru anul în curs au fost aprobate cu majoritate de voturi, urmând ca din acel moment să ocupe loc prioritar pe agenda de lucru a membrilor Consiliului Director. Pentru o şi mai clară înţelegere a problemelor discutate şi aprobate, citiţi Hotărârea adoptată de către Adunarea Generală, organul conducător al L.M.M.M.

                                                                                                                                           M.m.pr.  Dan COJOCARU

Leave a Reply