Pentru anul universitar 2016-2017, Academia Navală “Mircea cel Bătrân” pune la dispoziţia candidaţilor 851 de locuri dintre care: 37 de locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale, 10 pentru Ministerul Afacerilor Interne și 804 pentru Secția civilă. Pentru învățământul cu frecvență, Academia Navală “Mircea Cel Bătrân” acordă din fonduri proprii 30 de burse de studii și pentru studiile universitare de masterat, oferă 150 de locuri cu taxă. Înscrierile au loc în perioada 14-21 iulie, între orele 9.00 şi 15.00. Pe data de 29 iulie se vor afişa rezultatele finale cu candidaţii admişi şi respinşi.

În prezent, aproximativ 2.000 de studenţi învaţă la Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, îndrumaţi de un corp didactic de peste 100 de profesori. Academia Navală oferă studenților ei garantia unei pregătiri profesionale și personale de excepție.

Pentru mai multe informații
Contactați-ne!
Facultatea de Inginerie Marină
Tel: 0241-626200 int. 0114 – Secretariat IF
Tel: 0241-626200 int.0180 – Secretariat IFR
Facultatea de Navigație și Management Naval
Tel: 0241 – 626200 / int. 0191- Secretariat IF
Tel: 0241 – 626200 / int. 0117- Secretariat IFR
Detalii suplimentare despre admitere puteţi găsi accesând:
http://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere.html

Academia Navală “Mircea cel Bătrân” este o instituție cu o tradiție de 144 ani de învățământ superior de marină, fiind printre cele mai apreciate universități românești din domeniu, care se bucură de un bun renume internațional. Academia Navală “Mircea cel Bătrân” este certificată de către ARACIS cu “GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE”. Calitatea procesului de învățământ este asigurată de certificarea Bureau Veritas privind implementarea sistemului de management al calității ISO 9001:2008.

Biroul informare şi relaţii publice

http://www.navy.ro/comunicate/2016/07/12071602.php

Leave a Reply