Foarte tinerii camarazi de profesie și armă – absolvenți ai promoției 2013 – au pornit deja pe drumul care duce către flotă, urmând să intre cât de curând în marea familie a maiștrilor militari marinari. Să-i primim cu respect, dar și cu dorința de a le fi cu adevărat aproape, înlesnindu-le astfel intrarea rapidă în „meridianul” profesional.

 

Leave a Reply