• Foto-2

  • - CRED în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie. -

  • - CRED în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român. -

  • - CRED în dreptul la libertate şi siguranţă a fiecărui cetăţean al patriei noastre. -

  • - CRED în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om. -

  • - CRED că omul trebuie să moară aşa cum s-a născut - liber şi egal în demnitate şi drepturi. -

  • - Să-mi ajute Dumnezeu ca această credinţă să nu dispară niciodată. -

Cuantumul ajutoarelor nerambursabile a membrilor L.M.M.M prin Sistemul Financiar de Intrajutorare Camaraderească.

two-hands-silhouette

HOTĂRAREA  NR .  1

din data de   27.02.2021

 

                 În baza ordinei de zi consemnată în procesul verbal întocmit pe durata şedinţei de lucru  a adunarii generale a membrilor asociati, activitate desfăşurată în data de  27.02.2021, aceasta :

       

                                 HOTĂRAȘTE

  1. Deces membru cotizant-1500,00 lei  (coroana de flori se suporta din fondul de rezerva SFIC)
  2. Deces membru de familie – 800,00 lei
  3. Casatorie si nastere copil – 700,00 lei
  4. Ajutor medical -  100-700,00 lei

Citeste mai mult Nici un comentariu

Sedinta membrilor asociati ai L.M.M.M Constanta 2021

IMG_20210227_115352
 
Azi, 27 februarie 2021 la orele 10.00 în aula Școlii Militare Maiștri de Marină a avut loc ședința membrilor asociați în cadrul adunării generale ordinare unde s-au adus în discuție și sau aprobat urmatoarele puncte;
- descarcarea de gestiune a comitetul director pentru anul 2020;
- votarea planului de activități pentru anul 2021;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
În cadrul adunării de azi sau ales prin vot Președintele asociație și membrii componenți ai Consiliului director pentru urmatorul mandat 2021-2025 februarie.
Conform numărului de voturi obținut de către fiecare candidat sau declarant aleși pe funcțiile organigramei asociației următorii:
Președinte : M.m.p(r) Adrian CRISTOCEA
Prim-vicepreședinte : M.m.p(r) Dan COJOCARU
Vicepreședinte I : M.m.I Aurora PAPAN
Vicepreședinte II : M.m.p Nicușor STANCIU
Vicepreședinte I : M.m.p Gabriel EREMIA
Secretar : M.m.p(r) George CALEN
Consilier juridic: M.m.p(r) Călin BONDARENCO

Citeste mai mult Nici un comentariu

Balul martisorului

87642150_2784843741599622_3368379778934505472_n

     7 martie, începând cu orele 18.00, să ne fiţi alături la  Restaurantul „DIPLOMATIC”, acolo unde, împreună cu celelate doamne ce deţin calitatea de membre ale Ligii Maiştrilor Militari de Marină, veţi simţi, pe toată durata BALULUI MĂRŢIŞORULUI, parfumul adevăratei prietenii.

Citeste mai mult Nici un comentariu

110 ani de la înfiinţarea corpului militar al Maiștrilor Militari de Marină

60358605_2162570287130538_535556604762783744_o

Pentru a marca cei 110 ani de la înființarea corpului militar al Maiștrilor Militari de Marină, Statul Major al Forțelor Navale și Liga Maiștrilor Militari de Marină a organizat vineri, 10 mai un simpozion aniversar, în cadrul căruia vor fi trecute în revistă evenimentele ce au marcat evoluția acestei categorii de militari a Forțelor Navale și a instituției care asigură formarea profesională a tehnicienilor Marinei Militare.

Citeste mai mult Nici un comentariu

Hristos a inviat !

mesaje_paste_fericit_hristos_a_inviat_95254400

De sfiintele sărbători pascale,  Consiliu Director al Ligii Maistrilor Militari de Marina, vă transmite cele mai alese gânduri de sănătate, liniște sufletească și împliniri !

    HRISTOA A INVIAT !

Citeste mai mult Nici un comentariu

110 de ani de la înfințarea Corpului Maistrilor Militari de Marină… episodul VIII

VSM33-jsrl8pyq

Este bine şi corect să precizăm că perioada aprilie 1951 (momentul desfiinţării Corpului Maiştrilor Militari de Marină) – august 1965 (momentul reînfiinţări acestui corp) nu poate fi nicicum caracterizată drept o perioadă – vid din punctul de vedere al relaţiei tehnică – tehnician, ba din contră, chiar dacă acesta din urmă se numea subofiţer tehnic, relaţia respectivă nu numai că a existat, dar s-a și bucurat de elogioase aprecieri din partea comandanţilor de nave, unităţi şi mari unităţi. Absolvenții școlii reintrată în circuitul învățământului militar și-au făcut datoria cu pricepere și responsabilitate, mai ales că anii 1962 -1965 au fost și cei în care s-a recepționat tehnica navală intrată în dotarea flotei militare prin achiziția de nave noi, așa cum au fost vânătorele de submarine  și navele purtătoare de rachete, operând pe mai departe cu tehnica sofisticată de la bordul acestor bastimente.

Citeste mai mult Nici un comentariu

110 de ani de la înfințarea Corpului Maistrilor Militari de Marină… episodul VII

16473838_1150665535046111_7591545406439803458_n

Structurată pe doi ani de studiu, școala a început cu 25 de elevi înscriși direct în anul II, după un examen de admitere la care au participat soldații ce-și făceau stagiul militar la nave. După promoția 1961, prima după revenirea la sistemul de școlarizare și singura ce-a avut durata de pregătire de doi ani, au urmat promoțiile 1962, 1963 și 1964, acestea cunoscând trei ani de pregătire. Deși dorința de instruire exista în rândul celor care urmau să ocupe funcții cu responsabilitate tehnică la bordul navelor sau în unitățile terestre ale marinei, și asta chiar dacă despre gradul de maistru militar încă nu se discuta, din păcate pregătirea de specialitate suferea mult, pentru că numărul orelor specifice științelor sociale, cele necesare indoctrinării, era exagerat de mare. Istoria Partidului Muncitoresc Român, istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Munca politică de partid în rândul forțelor armate se dovedeau a fi materii prioritare, de parcă absolveții urmau să devină activiști ai partidului, nu tehnicieni militari.   

    Conform Ordinului Marelui Stat Major nr.CL 00966 din 21 august 1965, vechea sintagmă „maestru militar de marină” revine în actualitate odată cu reconsiderarea Corpului Maiștrilor Militari de Marină ca entitate profesională prezentă în structura Marinei Militare, dar de această dată uşor modificată, adică nu „maestru militar”, ci „maistru militar de marină”, pentru prima oară având aplicabilitate în toate categoriile de forţe ale Armatei Române, nu numai în marină.

După cum era de aşteptat, vechii subofiţeri de marină – promoțiile 1961, 1962, 1963 şi 1964, recunoscuţi ca subofiţeri tehnici de marină, dar şi celor recrutaţi de la trupă,  au oportunitatea de a primi noile grade militare însă cu condiția susținerii unui examen de diferenţă, atât teoretic, cât și practic. Şcoala de subofiţeri de marină îşi schimbă şi ea numele în Şcoala de maiştri militari de marină. Uniformele şi gradele rămân în uz până în anul 1989. După acest an, maiştri militari de marină îşi primesc gradele ce sunt în uz inclusiv astăzi. Perioada trecerii dintr-un corp în altul prin susţinerea aceslor examene s-a încadrat între anii 1967-1972.

Citeste mai mult Nici un comentariu

110 de ani de la înfințarea Corpului Maistrilor Militari de Marină… episodul VI

29792482_1640059419381630_6520032316952150016_o


Condiţiilor speciale impuse prin ocuparea militară a ţării de către trupele sovietice după 23 august 1944, dar şi măsurile abuzive luate de comandamentele acestora privind desfiinţarea principalelor componente ale marinei române, au făcut ca interesul în a pregăti viitorii tehnicieni marinari să scadă simțitor, fapt demonstrat în primul rând prin reducerea substanțială a efectivului celor aflați la pregătire în şcoala de submaeştri.

Citeste mai mult Nici un comentariu