• Foto-2

  • - CRED în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie. -

  • - CRED în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român. -

  • - CRED în dreptul la libertate şi siguranţă a fiecărui cetăţean al patriei noastre. -

  • - CRED în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om. -

  • - CRED că omul trebuie să moară aşa cum s-a născut - liber şi egal în demnitate şi drepturi. -

  • - Să-mi ajute Dumnezeu ca această credinţă să nu dispară niciodată. -

Colaboratori

Urmărind, prin toată activitatea sa, respectarea Statutului, Liga Maiștrilor Militari de Marină și-a arătat, de la începutul prezenței pe eșicherul O.N.G., disponibilitatea de a stabili relații de colaborare atât cu organizațiile sau asociațiile similare sau nu, cât și cu instituțiile militare și civile ale statului român, pe prim plan situându-se cele aflate în viziunea sa strategică.

Nu este lipsit de importanță conținutul articolului 64 din Statutul L.M.M.M., care precizează: Liga Maiștrilor Militari de Marină nu aderă la nicio altă organizație obștească, nu fuzionează cu o altă asociație, indiferent de forma și scopul acesteia, având doar posibilitatea de a colabora, respectând, în totalitate, prevederile prezentului Statut.

Așadar, L.M.M.M. a fost, este și va fi o asociație socio-profesională oricând doritoare de a stabili relații cu persoanele juridice din afara propriului sistem existențial, dar și cu persoanele fizice care îi apreciază scopul, arătându-se interesate în a-i susține proiectele sau de a participa direct la materializarea acestora.

Pînă în prezent, colaboratorii statornici ai L.M.M.M. sunt:

- Statul Major al Forțelor Navale;

- Comandamentul Maritim;

- Școala Militară de Maiștri a Forțelor Navale;

- Comandanții marilor unități și unități aflate în structura Forțelor Navale;

- Liga Navală Română;

- Clubul Amiralilor;

- Asociația Veteranilor de Război;

- Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere;

- Asociația „Cultul Eroilor”;

- Liga Ofițerilr de Marină;

- Liga Militarilor Profesioniști;

- Cercurile militare din garnizoanele Constanța și Mangalia… Lista rămâne deschisă!

Tuturor la mulțumim pentru permanenta disponibilitate de a ne fi aproape, demonstrând astfel nu numai că ne apreciază prezența și scopul statutar, ci și modalitățile de a transpune în paractică cerințele Statutului, calea urmată fiind una singură: Cea legală.