În data de 13.02.2015 la sediul Parlamentului, în sala ”Avram Iancu”, a avut loc  întâlnirea între reprezentanţi ai unor asociaţii ale categoriilor de militari din corpul generalilor și amiralilor, ofițerilor, maiștrilor și subofițerilor, a soldaților și gradaților profesioniști, a  poliţiştilor,  ale lucrătorilor din serviciile de informații, de protecție și pază și speciale,  alte structuri asociative reprezentând pensionarii militari și de tip sindical,  generali,  amirali și ofițeri superiori în rezervă și retragere neasociați,   reprezentanți ai  Președinției României, ai comisiilor parlamentare și ai unor instituţii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. 

Subiectul  întâlnirii şi al discuţiilor l-a constituit proiectul legii  pensiilor militare.

Activitatea s-a desfăşurat la  iniţiativa Federaţiei Militarilor din România, fiind a doua de acest gen , după sesiunea de discuţii organizată de Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, membru al FMR,  pe tema Legii statutului rezervistului voluntar.

Scopul acestor activității este legat de crearea unui cadru  larg, variat și  competent  pentru dezbaterea problemelor şi aspectelor care ţin de apărarea şi securitatea naţională, informarea şi cunoaşterea tuturor aspectelor problematicii de interes comun  şi formularea de concluzii , soluţii și propuneri adoptate în consens, în măsură să satisfacă interesele instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dar şi drepturile celor implicaţi.

Obiectivul central îl consituie crearea unui climat de cooperare şi colaborare între participanţi, prin care să se identifice şi să se stabilească un modus vivendi şi o cale comună de abordare şi rezolvare a diferitelor aspecte care preocupă structurile participante la discuţii.

Activitatea, desfășurată sub forma unei mese rotunde, s-a axat pe  discutarea principiilor pe care trebuie să se întemeieze legea pensiilor militare, fiind reliefate problemele majore de interes comun, prezentându-se pozițiile asociațiilor prezente la întâlnire, precum și puncte de vedere independente. Totodată s-a luat act de poziția reprezentanților din sfera politică și ai unor instituții.  

Concluzia finală este că se impune cu acuitate ca cei prezenți la activitate, reprezentând o masă critică atât din punct de vedere al numărului de asociații participante dar și al unor personalități militare, să fie parte a dialogului și a dezbaterilor demarate la începutul anului pe problematica legii pensiilor militare de stat.

Toți participanții au agreat ca propunerea privind participarea la dialogul deja început privind legea pensiilor militare să fie adresată inițiatorului acestui proiect, respectiv M.Ap.N.

În acest scop cei prezenți au fost de acord cu constituirea și desemnarea echipei de dialog  privind legea amintită și comunicarea componenței acesteia în vederea participării la dialogul instituit:

 1. Bălăceanu Virgil, Gl.Lt. dr.(r)
 2. Bucur –Marcu Hariton, Col.(r)
 3. Chelaru Mircea , Gl.dr.(r)
 4. Coarnă Dumitru                     
 5. Dănilă Dorin , Viceamiral(r)
 6. Gropan Nicolae, Gl.Bg.(r)
 7. Ignat Vasile,  Gl.Bg.(r)
 8. Neghiu Petru, Gl.Bg. (r)
 9. Năstase  Constantin, Gl.Mr.(r)
 10.  Olaru Alexandru, Gl.Mr. (r)
 11.  Rotaru Vasile  Filip, Gl.Bg.(r)

 

În vederea fundamentării și formulării propunerilor și analizării punctelor de vedere transmise anterior sau ridicate pe timpul activității, cei prezenți au desemnat un grup de lucru format din specialiști și militanți în domeniu.      

 

S-a convenit ca acest format  reprezentând  interesele şi  punctele de vedere comune ale asociaţiilor prezente, să permită implicarea mai largă și unitară a acestora în viaţa socială,  în  elaborarea unor proiecte  legislative sau dezbaterea unor problematici de interes naţional, incluzând modificarea Constituţiei, a legii electorale şi altor legi fundamentale sau cu efecte asupra apărării şi securităţii naţionale.

         S-a recomandat, luând în considerare numărul important al generalilor și amiralilor prezenți, crearea, pe lângă Federația Militarilor din România, a unui Consiliu Consultativ al Generalilor în Rezervă și Retragere,  care să acționeze ca un grup de analiză, dialog şi consultare în măsură să se pună la dispoziţia structurilor şi instituţiilor, inclusiv a preşedinţiei  ori de câte ori se dezbat și se elaborează documente programatice ce vizează securitatea şi apărarea naţională.

La discuţii au participat reprezentanţi ai asociaţiilor care formează Federaţia Militarilor din România plus  alte 15 asociaţii , reprezentând un total de 27 de asociaţii.

 

PREZENTUL COMUNICAT A FOST SEMNAT DE TOȚI REPREZENTANȚII STRUCTURILOR ASOCIATIVE PREZENTE. 

Menționăm că la această dezbatere Liga Maiștrilor Militari de Marină a fost reprezentată de către președintele LMMM M.m.p.(r) Emil Olteanu, președintele LMMM filiala Mangalia M.m.p. Baciu, prim-vicepreședintele LMMM M.m.p.Nicolae Radu și M.m.p.(r) Dumitru Drăcea

Leave a Reply