La 6 mai 2016, entitatea profesională cunoscută sub denumirea de Corpul Maiştrilor Militari de Marină își completează prezenţa pe încă o pagină din voluminoasa istorie a armei, aceasta fiind, pentru segmentul respectiv, cea de-a 107-a!

      Cronologia faptelor confirmă că începutul ce prevestea apariția unui asemenea segment de personal militar nu este altul decât apariţia Şcolilor de Marină, eveniment petrecut la data de 8 octombrie 1897, semnatarul Decretului de consituire fiind regele Carol I. Ceva mai târziu, ca răspuns la documentata propunere a Direcţiei 5 Marină, departament din cadrul Ministerului de Război aflat sub conducerea contraamiralului Eustaţiu Sebastian, regele Carol I emite,  sub augusta sa semnătură, un nou act cu efect totalmente pozitiv, şi anume: Înaltul Decret nr.1620 datat 6 mai 1909, prin care consfinţeşte apariţia în Marina de Război a Corpului Maeştrilor Militari de Marină – şefi de specialităţi.

      Nu ne propunem să evidențiem anume fapte de arme, pilde de eroism sau exemple profesionale, dar  putem afirma, și asta printr-o susţinută cunoaştere prin informare – documentare, că de-a lungul acestor 107 ani de existență purtătorii  gradului de maistru militar marinar și-au îndeplint cu demnitate misiunea primită chiar de la constituire, aceasta fiind  conturată prin conținutul articolului 1 al Înaltului Decret nr.1620 astfel: Maeştrii militari şefi de specialitate sunt auxiliari ai ofiţerilor de marină la bord şi pot fi întrebuinţaţi la nevoie în loc de ofiţeri, ca şefi de magazii, depozite şi ateliere pentru păstrarea materialelor marinei şi pentru exploatarea tehnicii de la bord”, dovedindu-se a fi o categorie de personal formată din buni specialişti, cu un rol important în instruirea de specialitate a echipajelor şi în ducerea luptei pe mare şi fluviu, în instrucţia şi educaţia echipajelor, în gestionarea şi mentenanţa tehnicii şi a bunurilor materiale de la bordul navelor militare, din depozitele şi laboratoarele instituţiilor militare de învăţământ.

     În prezent, maiştrii militari de marină parcurg complexul de pregătire în condițiile competenţelor  impuse de standardele NATO şi UE, iar ca o noutate, începând cu anul 2001, Ministerul Apărării Naționale a permis şi accesul femeilor în cariera de tehnician marinar.

     La mulţi ani cu sănătate tuturor purtătorilor gradului de maistru militar de marină, fie aflați în activitate profesională, fie în rezervă sau în retragere.

M.m.pr.(rtg)Dumitru MIHAILESCU

Leave a Reply