Întrunită sâmbătă, 21 februarie, conform prevederilor  Statutului L.M.M.M, Adunarea Generală a membrilor asociaţi a hotărât prin vot deschis următoarele:

   1. Apreciază ca pozitivă activitatea Consiliului Director, desfăşurată în perioada februarie 2014-februarie 2015, considerând că nu acelaşi lucru se poate afirma şi despre un număr însemnat dintre reprezentanţii membrilor asociaţi aleşi în acest organ de coordonare şi control.

   2. Aprobă Planului de activităţi pentru anul 2015, precum şi susţinerea financiară solicitată în funcţie de dimensiunea şi împortanţa proiectelor sau  acţiunilor precizate la punctele 1-28 din respectivul document.

   3. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aşa cum este prezentat în anexa 1 a hotărârii, precum și indicatorii privind cheltuielile şi modul de asigurare a sumelor prevăzute a fi folosite.

   4. Alege în funcţia de secretar al L.M.M.M. a M.m.p (rz) Calen George, acesta înlocuindu-l pe demisionarul Tudor Pantilimon.

   5. Alege in functia de vicepresedinte II a M.m.p. Cojocaru Liviu-Dan

   6. Acordă dreptul Consiliului Director de a păstra o mare parte din bugetul ligii in  plasamente bancare identice cu cele din anul precedent.

   7. Aprobă dreptul de a deconta cheltuielile lunare de deplasare pentru un număr de 7(șapte) persoane din Consiliul Director al  ligii şi 3 (trei) persoane prestatoare de serviciu, după cum urmează: preşedinte ligă; prim-vicepreşedinte; vicepreşedinte I, vicepresedinte II; vicepresedinte III; secretar, consilier juridic, casier, contabil, redactor- șef  publicație Timona. Decontul se aprobă de către preşedinte funcţie de prezenţa la activităţile ligii, cuantumul stabilit fiind identic cu cel aprobat de  Adunare Generală de la începutul anului 2014.

   8. Menține cuantumul sumelor  ce se vor acorda prin Sistemul Financiar de Întrajutorare (SFIC), astfel:

   – deces membru asociat : 1.100 lei  şi suma existentă în fișa-cont

   – deces membru din familie : 700 lei

   – naştere copil:  350 lei

   – căsătorie: 350 lei

   – ajutor medical: între 200 și 500 lei, funcție de gravitatea stării de sănătate, acest ajutor acordându-se din fondul de rezervă SFIC.

   9. Aprobă Planul organizării sărbătoririi zilei de 16 octombrie – 25 ani de existenţă a  Ligii Maştrilor Militari de Marină, acordând posibilitatea Consiliului Director de a-l definitiva.

  10. Aprobă amendamentele aduse statutului ligii, cu precizarea ca acestea au termen de aplicare un an, Adunarea Generală din 2016 urmând a le da sau nu dreptul de a opera modificarea documentului respectiv

  11. Aprobă  continuarea acţiunii în judecată ce vizează retrocedarea de către Primăria Constanţa a imobilului situat în str. Mihai Eminescu nr.20 (Casa căsătoriilor), imobil revendicat de L.M.M.M. încă din anul 1996.

      Conţinutul celor 11 (unsprezece) puncte din prezenta Hotărâre a Adunării Generale intră în vigoare începând cu data de 22 februarie a.c.

 

 

PPREŞEDINTE L.M.M.M

                                                               M.m.p.(rz.) Emil OLTEANU 

Leave a Reply