TREPTE ÎN TIMP…

                     Întâlnire colegială a promoţiei 1988 a Școlii militare de maiștri militari de radiolocație Brașov!

                      

A privi trecutul maiştrilor militari prin prisma faptelor profesionale, fapte ce ocupă un important spaţiu în istoria specialiștilor ce răspund de exploatarea și depanarea tehnicii, este, într-adevăr, un gest de recunoştinţă, un gest menit a gratula devotamentul dovedit în timp de către aceşti oameni.

Ei sunt cei care, alături de celelalte entităţi profesionale aflate în structura Forțelor Armate, şi-au consumat viaţa activ profesională în unităţile militare, dar nu oricum, ci cu demnitate, onoare şi profesionalismul recunoscut.

O modalitate de a trece în revistă realizările, dar chiar şi neîmplinirile acestor oameni devotaţi meseriei lor, o reprezintă întâlnirea promoţiei, agapă camaraderească cu conotaţii sprituale desosebite. Spre bucuria noastră, aceste întâlniri sunt tot mai dese, semn că acea cotă a dorinţei revederi după un anumit număr de ani de la absolvire a crescut simţitor!

…Iată-i, aşa cum i-am privit sâmbătă, 17 mai, pe colegii noștri maiștri militari de radiolocație absolvenți ai Școlii de Maiștri Militari de la Brașov, mai maturi, cu ceva mai multe kilograme în plus față de cele din momentul absolvirii, dar, spre marea satisfacţie, atât a lor, cât şi a noastră, cei care le eram alături, veseli, dispuşi să-şi depene cu mult umor amintirile, dornici de viaţă şi încă în deplină stare pentru a se bucura de frumuseţile ei…

A fost o întâlnire facilitată de către Liga Maiștrilor Militari de Marină, din dorința de a reuși să le oferim posibilitatea de a rămâne cu niște amintiri de neuitat despre această întâlnire a acestei promoţii.

Momente impresionante pe durata acestei întruniri de suflet, care a prevăzut printre altele o cină festivă, prilej de a reintra în atmosfera anilor absolvirii, urmată a doua zi de o vizită la bordul Fregatei „Regele Ferdinand”, prilej de a cunoaște aspecte din modul de viață al colegilor de la arma Marină.

 

A fost o întâlnire, de pe urma căreia aceștia au rămas cu amintiri frumoase și despre care, conform spuselor lor, vor pomeni adesea.

Ne bucurăm că a fost o întâlnire reușită și le dorim ca astfel de întâlniri să se repete, pentru că ceea ce ne rămân sunt amintirile, și depinde de noi ca acestea să fie cât mai plăcute.

Leave a Reply