Istoric

Scurt Istoric

"Modalitatea de a exista la modul uman presupune, înainte de orice, conştiinţa faptului că exişti alături de alţii, că eşti legat de contextul în care te afli şi te afirmi "

Probabil acest argument, susţinut şi de căutarea de răspunsuri la întrebările fireşti:
Cine suntem noi, maiştrii militari ?
Care ne sunt obligaţiile faţă de noi înşine ? 
Care sunt obligaţiile celorlalţi faţă de noi ? 
Care sunt obligaţiile noastre faţă de ceilalţi ?, 

 

Acestea au făcut posibilă căutarea, dar şi găsirea unei forme prin care să se manifeste şi mai evident sentimentul camaraderiei profesionale, aspect regăsit, pentru prima oară prin voinţă comună, în scopul şi structura Cercului Maeştrilor Militari din Divizia de Dunăre, asociaţie socio-profesională constituită, în luna februarie a anului 1924, unicat în Armata României la vremea respectivă. 

După patru ani, existenţa şi practica asociativă a maeştrilor militari marinari de la Dunăre au influenţat pozitiv şi pe omologii care activau profesional la Constanţa, în cadrul Diviziei de Mare, ceea ce a condus la apariţia, în luna martie a anului 1928, a Cercului Maeştrilor Militari din Divizia de Mare, asociaţie de asemenea cu scop socio-profesional, constituită în baza Legii nr.21/1924, aşa cum se procedase şi în cazul celor de la Dunăre. 

Acest tip de asociere, gândit de maiştri militari marinari în primul rând pentru a crea posibilitatea întreţinerii sentimentului de a te simţi mereu aproape de cineva care în mare parte îţi împărtăşeşte gândurile, bucuriile şi necazurile, oferea membrilor săi posibilitatea de a rezolva anumite probleme legate de profesie, dar mai oferea şi un sprijin real atunci când necazurile îşi făceau apariţia în viaţa unuia dintre membri. 

Aceste aspecte se desprind de fapt, chiar din conţinutul Statutului Cercului Maeştrilor Militari de Marină din Divizia de Mare, document aflat în original în arhiva actualei forme asociative, Liga Maiştrilor Militari de Marină.

Membrii Cercului Maeştrilor Militari din Divizia de Mare au reuşit ca prin contribuţie financiară proprie, dar şi participând ca forţă de muncă, să-şi ridice propriul sediu, imobil care şi astăzi se integrează  în sistemul urbanistic constănţean, pe care liga, cu toate demersurile făcute, nu-l poate primi în patrimoniu. 

Acest imobil a servit, în anii grei ai celui de-al doilea război mondial, nu numai drept sediu, ci şi drept cantină pentru familiile maiştrilor militari marinari aflate în mare dificultate.

RELUAREA TRADIȚIEI DE ASOCIERE SOCIO-PROFESIONALĂ 1990

Are ca punct de plecare data de 16 octombrie 1990, când conducerea Şcolii Militare de Maiştri de Marină, la generoasa idee ce aparţinea Cpt. R1 ing. Dragu Marcel, comandantul de atunci al respectivei instituţii, a organizat sub genericul “Dialog între generaţii”, o interesantă întâlnire între veteranii Corpului Maiştrilor Militari de Marină şi purtătorii gradului de maistru militar de marină aflaţi în activitate profesională.

Prevalându-se de reactivarea cerinţelor Legii nr.21/1924 cu referire la constituirea asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale, apolitice, fără scop lucrativ, cei prezenţi au hotărât începerea demersurilor necesare întocmirii documentaţiei solicitată de respectiva lege privind constituirea unei asemenea asociaţii, la care purtătorii gradului de maistru militar de marină, pensionari sau aflaţi în activitate, urmau să adere liberi şi de nimeni influenţaţi sau siliţi.

Sarcina coordonării acţiunii de constituire care implica, în prima fază, obţinerea de aprobări de la comandantul armei şi apoi conceperea propriului Statut, a revenit regretatului maistru militar principal (rtg) veteran de război Miron Domnaru, secondat de mult mai tinerii săi camarazi de profesie, maiştri militari de marină Dumitru Mihăilescu, Kele Ianoş, Dima Marian, Banu Ion, dar şi de către un grup de 38 veterani de război, martori ai funcţionării mai vechii forme asociative. 

Aprobarea primită din partea  amiralului Gheorghe Anghelescu, la acel moment comandantul Marinei Militare, şi finalizarea în timp optim a dosarului cauzei, a făcut posibilă recunoaşterea în timp relativ scurt a asociaţiei noi formate ca persoană juridică, denumirea, consemnată în Registrul juridic al asociaţiilor şi fundaţiilor fiind: Liga Maiştrilor Militari de Marină. 

Evenimentul s-a produs la 23 ianuarie 1991, prin efectul Sentinţei Civile nr.10, emisă ca hotărâre definitivă de către Judecătoria Constanţa.

 

 

image description
image description