• Foto-2

  • - CRED în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie. -

  • - CRED în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român. -

  • - CRED în dreptul la libertate şi siguranţă a fiecărui cetăţean al patriei noastre. -

  • - CRED în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om. -

  • - CRED că omul trebuie să moară aşa cum s-a născut - liber şi egal în demnitate şi drepturi. -

  • - Să-mi ajute Dumnezeu ca această credinţă să nu dispară niciodată. -

Istoric

Asemuită metaforic cu o corabie ce-şi caută tot timpul un drum cât mai bun pe “marea vieţii”, Liga Maiştrilor Militari de Marină “navigă” de ani buni în deplină legalitate şi verticalitate, având la bord un echipaj pe cât de destoinic, pe atât de diversificat din punct de vedere al componenţei sociale. În rândul acestui echipaj se regăsesc maiştri militari, subofiţeri, ofiţeri chiar, soldaţi şi gradaţi voluntari, personal civil din sistemul militar sau din afara sa, precum şi foarte multe persoane din familiile acestora.Că membrii acestui metaforic echipaj se află sau nu în activitate profesională, că sunt veterani, pensionari, nu contează.Important e că aceşti oameni s-au asociat pentru ca împreună să completeze paginile propriului Jurnal de bord, înscriind în paginile acestuia, cât mai des cu  putinţă, rezultate meritorii.

Răsfoind filele istoriei, precizăm, evident argumentat, că evoluţia în timp a acestei forme de asociere socio-profesională a maiştrilor militari marinari a cunoscut patru etape distincte, fiecare având un anumit rol în pregătirea unei trainice ancorări în realul momentului, prognozând totodată şi viitorul.Prima etapă (piatra de temelie) s-a conturat la Galaţi, în luna februarie a anului 1922, prin înfiinţarea Cercului Maiştrilor Militari de Divizia de Dunăre.Etapa a doua (turnarea unei alte fundaţii) a fost realizată la Constanţa, în luna martie a anului 1928, odată cu constituirea Cercului Maiştrilor Militari de Divizia de Mare.Etapa a treia (etapa demolării) a fost implementată şi înfăptuită de către mai marii vremii, aceştia, fără a lua în nici un fel în consideraţie dorinţa de asociere profesională, au hotărât, în anul 1948, ca aceasta să nu mai existe.Cea de a patra etapă (noi sperăm să fie ultima) şi-a început derularea la data de 16 octombrie 1990, momentul când s-a hotărât revenirea la tradiţie. Se poate afirma că la 16 octombrie 1990 temelia a fost reaşezată şi asigurată cu o piatră ce provine dintr-o rocă mult mai rezistentă la vreme şi vremuri, pe frontispiciul noii “construcţii” fiind gravat: Liga Maiştrilor Militari de Marină.

 
Fecioara Maria, ocrotitoare a celor impătimiţi de călătoria pe ape,dă-ne nouă sănătate şi forţă, pentru a învinge stihiile dezlănţuite mai mult de oameni, decât de zeul Neptun! Ocroteşte-ne şi ajută-ne! Fii mereu lângă sufletul şi inima noastră, luminându-ne drumul şi aducându-ne liniştea şi pacea zilei de mâine.
  La data de 16 octombrie 1990, momentul reluării tradiţiei de asociere socio-profesională, actul constituirii Ligii Maiştrilor Militari de Marină a fost semnat de către un număr de 22 de persoane, printre domniile-lor regăsindu-se atât maiştrii militari veterani de război, cât şi maiştri militari marinari aflaţi în activitate profesională. În semn de respect pentru  semnatarii documentului necesar în justiţie pentru obţinerea calităţii de persoană juridică, în acest act existenţial având calitatea de membri fondatori, le publicăm numele în ordine alfabetică, specificând, totodată, că acei care sunt nominalizaţi prin înserare bold nu se mai află printre noi, ci au devenit, mai recent sau mai demult, navigatori prin imensitatea cerului înstelat…

1.M.m. Constantinescu Ionel

2.M.m. Ţărcă Eremia

3.M.m. Ismăileanu Victor

4.M.m. Mihail Mihai

5.M.m. Buruiană Ion

6.M.m.  Macovei Vasile

7.M.m.  Domnaru Miron

8.M.m.pr. Kele Ianoş

9.M.m.pr. Mihăilescu Dumitru

10.M.m.pr.Tănase Dumitru

11.M.m.pr. Călin Constantin

12.M.m.pr. Dima Marian

13.M.m.pr. Paliţă Constantin

14.M.m.pr. Măruntu Constantin

15.M.m.pr. Dumitru Petre

16.M.m.pr. Manole Neculai

17.M.m.II  Caurea Mihai

18.M.m.IV Tănasă Laurenţiu

19.M.m.cls.I Minciu Gheorghe

20.M.m.cls.I Munteanu Vasile

21.M.m.cls.II-a Marica Gheorghe

22.M.m.cls.I Banu Ion

23.M.m.cls.I Ungureanu Constantin

24.M.m.II Frangulea Ştefan

25.M.m.cls.I Pârcălab Ion

26.M.m.cls.I Tudor Petre

 
Unul dintre venerabilii noştri înaintaşi în ale profesiei (fotografia datează din 1929), purtând uniforma de submaistru militar cls. a lll-a. El aparţine trecutului istoric al Corpului Maiştrilor Militari de Marină, dar şi a sistemului lor asociativ, pentru că cel din fotografie şi nu numai el, ci toţi tehnicienii marinari, făceau parte din Cercul Maiştrilor Militari din Divizia de Mare. Un maistru militar al zilelor noastre, un produs uman competitiv al respectabilei instituţii militare de învăţământ, Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale. El este maistrul militar clasa a V-a Strat Alexandru Ionuţ, şeful promoţiei anului 2007