• Foto-2

  • - CRED în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie. -

  • - CRED în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român. -

  • - CRED în dreptul la libertate şi siguranţă a fiecărui cetăţean al patriei noastre. -

  • - CRED în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om. -

  • - CRED că omul trebuie să moară aşa cum s-a născut - liber şi egal în demnitate şi drepturi. -

  • - Să-mi ajute Dumnezeu ca această credinţă să nu dispară niciodată. -

Juridic

Prezenţa în cotidian a L.M.M.M., precum şi activitatea acestei asociaţii socio-profesionale au la bază respectul faţă de lege, normele specifice asociaţiilor de tip ONG. Apariţia actelor normative este urmărită îndeaproape, având la dispoziţie, în primul rând, publicaţia “Monitorul Oficial” al României, partea I, la care liga este abonată încă din anul 1996. Studierea acestor documente – evident în părţile ce ne privesc – şi prezentarea problemelor în sinteză Consiliului Director, este misiunea consilierului juridic al L.M.M.M.Dacă ne referim la activitatea juridică a ligii, putem afirma că de-a lungul acestor aproape 18 ani de existenţă au fost intreprinse câteva acţiuni în justiţie demne de remarcat:1. Adoptarea Statutului asociaţiei şi recunoaşterea calităţii de persoană juridică: 18.10.1990 – 23.01.1991;2. Prima revizuire a Statutului L.M.M.M., aprobată de către Adunarea Generală din 22.04.2000, revizuire acceptată de către Tribunalul Constanţa prin Hotărârea 2568/2000;3. A doua revizuire a Statutului L.M.M.M., aprobată de Adunarea Generală din 17.11.2007 şi acceptată de Tribunalul Constanţa prin Hotărârea nr.723/212/2008;4. Deschiderea acţiunii în revendicare cu privire la redobândirea titlului de proprietate asupra imobilului situat în oraşul Constanţa, str. Mihai Eminescu nr.20, imobil ce funcţionează, în cadrul Primăriei Constanţa, cu destinaţia de “CASA CĂSĂTORIILOR”.Povestea reală a acestui imobil o puteţi afla din lecturarea MEMORIULUI adresat Preşedintelui României, şi nu numai. Cu toate că a mai trecut un an, în prvinţa acţiunii în revendicare a imobilului care de drept aparţine Ligii Maiştrilor Militari de Marină, nu putem afirma decât atât: Nimic nou sub soare! Click aici pentru a vizualiza STATUTUL LIGII MAISTRILOR MILITARI DE MARINA Consiliul Director al L.M.M.M. salută cu respect reuşitele a doi dintre membrii asociaţi, maiştrii militari principali în rezervă Banu Ion şi Lăzăroiu Aurel. Domniile Lor, după ani de studiu, au devenit avocaţi cu definitivat ai Baroului Bucureşti. Iată rezultatul unei munci asidue, care bucură nespus nu numai pe cei care şi-au dorit atât de mult să ajungă pe aceste trepte profesionale, ci şi pe noi, camarazii lor de armă şi de asociaţie. Felicitări, domnilor!

Cursul procesului privind revendicarea dreptului de proprietate al L.M.M.M. asupra imobilului cunoscut sub denumirea de

CASA CĂSĂTORIILOR

ETAPA I: 30.07.1996 – 29.04.1998

Situat în Constanța, str. Mihai Eminescu nr. 20, imobilul în discuție a fost revendicat de către Liga Maiștrilor Militari de Marină, argumentele revendicării regăsinduse în Dosarul nr.9734/30.07.96, înaintat Judecătoriei Constanța la deschidera acțiunii.

Scurt istoric:

- Cercul Maiștrilor Militari de Divizia de Mare investește suma de 220.000 lei, cumpărând un teren în suprafață de 450 m.p. de la propretarul acestuia, omul de afaceri constănțean Gheorghe Moralli. Pe acest teren, asociația tehnicienilor militari marinari urmând a-și ridica propriul sediu.

- În luna aprilie 1936, după obținerea autorizației de construcție, încep lucrările, proiectant fiind arhitectul constănțean Căpușneanu, iar constructor, firma privată „Perla Mării”.

- În anul 1942 lucrarea este finalizată și predată beneficiarului la roșu în exterior, cu acoperiș de țiglă și finisată în interior.

- În anul 1948, după interzicerea oricărei forme de asociere socio-profesională, sediul Cercului Maiștrilor Militari din Divizia de Mare a fost evacuat, iar imobilul trecut în mod abuziv în proprietatea domeniului public. De precizat e că acest imobil nu se neregăsește pe nici pe listă sau alt document întocmit în baza cerințelor Decretul 92/1953 privind imobilele naționalizate.

- După trecerea în patrimoniul domeniului public, a fost folosit astfel:

- 1948-1956: Depozit de materiale și echipament al Marinei Militare;

- 1956-1973: Casa Pionerilor;

- 1973-1986: Casa corpului didactic;

- 1986-1988: Este supus reparației;

- 1988 și până în prezent: Casa căsătoriilor.

DESCHIDEREA ACȚIUNII ÎN REVENDICARE

- În baza documentelor prezentate de către L.M.M.M pentru soluționarea revendicării, Judecătoria Constanța întocmeșteDosarului 9734/30.07.96, acesta aflându-se la baza evoluției pe rol a cauzei:

-Ședința I: 09.09.96 Nu este prezent reprezentantul Consiliului Local Constanța. Se amână, termen 16.12.1996

-Ședința II: 16.12.96 Consiliul Local nu depune cartea tehnică a imobilului. Se acordă un nou termen, la data de 17.03.1997

- Ședința III: 17. 03.97 Reprezentantul Consiliului Local nu depune cartea tehnică a imobilului și actul în baza căruia deșin această casă. Se cere un nou termen, acesta fiind 05.05.97.

- Ședința IV: 05.05.97 Reprezentantul Consiliui Local precizează că documentele solicitate de instanță se găsesc la regia Autonomă a Spațiului Locativ Constanța, aceasta deținând cândva (nu se știa prea bine când!) imobilulul în litigiu. Se solicită alt termen. Se stabilește data de 09.06.97.

Ședința V: 09.06.97: Regia Autonomă a Spațilui Locativ nu dă niciun răspuns. Instanța solicită ligii să întreprindă și ea diligențele necesare la Regie, ceea ce liga face printr-un Memoriu adresat directorului acesteea, document primit și înregistrat de către doamna Huțanu, șeful biroului juridic al Regiei. Un nou termen, 09.07.97.

Ședința VI: 09.07.97. Reprezentantul Regiei, domnul Rangu, declară că imobilul nu a fost nciodată în patrimoniul Regiei, așa că nu are de unde să prezinte documentele solicitate. Considerându-se că ar fi posibil ca aceste documente să se afle la Inspectoratul Școlar Constanța, instanța cere și ligii să facă diligențele necesare în acest sens, intervenție făcută de ligă ulterior, dar soldată cu răspunsul: Vom face acest lucru numai dacă instanța ne-o va solicita în scris. Se acordă un nou termen: 08.10.97

- Ședința VII: 08.10.97. Liga este obligată să plătească suma de 9.997.540 lei, valoarea corespunzătoare taxei de timbru, obligație invocată de către reprezentantul Consiliului Local. Inspectoratul Școlar comunică instanței că nu deține actele solicitate, întrucât imobilul s-a aflat în posesia sa doar o scrtă perioadă de timp. Se cer alte probe, liste cu martori. Consiliul Local este din nou obligat să depună la dosarul cauzei actul casei și cartea tehnică. Se acordă alt termen, acesta fiind 15.10.97.

Ședința VIII:15.10.97Liga depunde la dosar chitanța fiscală (foaie de vărsământ) cu seria D.H. nr.0441901/13.10.97, prin care se atestă plata taxei de timbru. Liga prezintă lista martorilor, aceștia fiind: Pușchilă Gheorghe, Bucur Gheorghe și Ignat Constantin, toți trei maiștri militari marinari veterani de război, foști membrii ai Cercului Maiștrilor din Divizia de Mare (în prezent nici unul nu mai este în viață). Liga solicită expertiză imobiliară. Instanța aprobă. Liga achită onorariul expertizei, 300.000 lei (chitanța fiscală seria V nr.0024709). Termen pentru data de 12.12.97.

- Ședința IX: 12.12.97. Instanța numește pe domnul Șenod Amet, expert tehnic judiciar, care, împreună cu reprezentanții ligii, va efectua expertiza imobiliară. Se audiază primul martor, domnul Ion Pușchilă. Se acordă un nou termen pentru data de 10.01.98.

Ședința X:10.01.98.Consiliul Local nu depune cartea tehnică a clădirii. Liga solicită un nou termen. Se acceptă data de 16.02.98.

Ședința XI: 16.02.98. Ritmul lent de lucru al expertului a condus la nefinalizarea acțiunii. Se acordă un nou termen, 18.03.98.

Ședința XII: 18.03.98Liga depune documentele expertizei tehnico-imobiliare. Reprezennatul Consiliului Local solicită un nou termen pentru a prezenta cartea tehnică a imobilului. Se aprobă data de 29.04.1998.

Ședința XIII: 29.04.98. Părțile aflate în proces sunt prezente, însă reprezentantul Consiliului Local nu depune la dosar documentele solicitate. Avocatul ligii, domnul Gheorghe Mirea, pledează în susținerea revendicării dreptului de proprietate și depune la dosar concluziile necesare. Președintele completului de judeacată, judecătorul Nicolae Stanciu, declară, la finalul ședinței, că hotărârea rămâne în pronunțare.

Prin Sențința Civilă nr.5915/06.05.1998, instanța de judecată declină competența în favoarea Tribunalului Constanța.

ETAPA II: 29.04.1998 – 03.06.1999

ACȚIUNEA ÎN REVENDICARE PE ROLUL TRIBUNALULUI CONSTANȚA

Ședința I: 05.10.98. Se verivică actele de la dosar, se cer altele și, în final, se acordă un nou termen, acesta fiind 16.11.98.

- Ședința II:16.11.99. Reprezentantul Consiliului Local nu prezintă documentele solicitate. Sunt audiați martorii Bucur Gheorghe și Ignat Constantin. Consiliul Local invocă excepția de neplată a taxei pe valoarea de circulație a imobilului. Instanța acordă un nou termen, la data de 11.01.99.

Ședința III: 11.01.99. Consiliul Local nu depune nci de această dată actele solicitate de instanță. Instanța fixează taxa juduciară de timbru a capului de cerere la valoarea de 259.439.840 lei. Se acordă un nou termen pentru data de 02.02.99. Liga întreprinde, prin avocatul Gheorghe Mirea, demersuri la Direcția Generală a Finațelor Constanța, de aici urmând să obțină documentul de neplată a sumei solicitate, aceasta, în calitatea sa de asociație nelucrativă (nonprofit), fiind scutită de asemenea plată prin efectul Legii 146/1997 art.20 al. „p”.

- Ședința IV: 01.03.99. Reprezentantul Consiliului Local nu aduce documentele cerute. Liga solicită un nou termen, întrucât nu a sosit răspunsul de la Direcția Generală Financiară Constanța, aceasta, la rândul său, suma fiind mare, cerând avizul Ministerului Finanțelor. Termen 20.04.99.

-Ședința V: 20.04.99Nu sunt aduse documentele solicitate din partea Consiliuli Local și nici liga nu a primit răspuns de la Direcția Financiară. Un nou termem, data de 27.04.99.

- Ședința VI: 20.04.99. Reprezentantul Consiliului Local depune la dosar documentele solicitate. Instanța precizează, contar evidențelor, că imobilul revendicat este în patrimoniul Consiliului Local și al Primăriei Constanța. Liga, neavând încă răspunsul de la Direcția Financiară, solicită un nou termen. Se acceptă data de 25.05.99.

- Ședința VII: 25.05.99. Răspunsul de la Direcția Financiară întârziind să apară, liga a fost obligată să renunțe, pentru un moment, la celelate pretenții solicitate în capul de cerere, rămânând doar cu acțiunea de revendicare a titlului de proprietate și urmând ca asupra celorlalte aspecte să revină cu acțiune separată, atunci când se va clarifica plata taxei solicitată de instanță sau va dispune de suma necesară. Se rămâne în pronunțare pentru data de 03.06.99.

-Ședința VIII: 03.06.1999. Instanța hotărăște respingerea acțiunii în revendicare, fără a motiva hotărârea pronunțată în ședința din 03.06.99, printr-un apel îndreptat împotriva unei hotărâri necomunicate, depus la data de 09.07.99.

La data de 31.07.99. L.M.M.M. i se comunică hotărârea Tribunalului Constanța, luată printr-o Sentință Civilă fără număr de înregistrare, prin care se precizează că în ședința publică din 04.06.99 s-a hotărât respingerea inadmisibilității acțiunii, precum și respingerea ca nefondată a acțiunii formulată de către L.M.M.M., în conformitate cu pârâtul, Consiliul Local Constanța.

ETAPA III: 03.06.1999 – 25.10.2000

Apariția Legii 10/2001, cea care reglementează revendicarea imobilelor abuziv trecute în proprietatea statului, a condus la nerenunțarea la acțiune. Un punct important a fost recursul înaintat Curții Supreme de Justiție, care s-a judecat la data de 28 iunie 2000, în sala de ședințe a Secției Civile. După judecată, Curtea Supremă de Justiție a hotărât: Se respinge excepția tardivității motivelor de recurs invocată de reprezentanta Consiliului Local al Primărei Constanța, și se acordă un termen de judecată pentru data de 25 octombrie 2000, când Secția Civilă a Curții Supreme de Justiție va pronunța hotărârea finală.

Hotărârea din 25 octombrie a concluzionat că acțiunea ligii este respinsă, motivul principal fiind lipsa acelei fraze din actul de constituire, prin care trebuia să se exprime că L.M.M.M. este succesoarea Cercului Maiștrilor Militari din Divizia de Mare (aspect care era deja reparat prin modificarea Statutului și acceptarea de către justiție a acestei modificări, dar de care nu s-a mai ținut cont!)

ETAPA IV: 25.10.2000 – acțiune în derulare