Doamnelor și domnilor membri ai ligii,

apelând la o expresie mai poetică, se poate afirma că strângând toamnă după toamnă, am ajuns, acum, după cel de-al 25-lea asemenea anotimp depozitat cu drag și grijă în cămările sufletești, ca fiecare membru al echipajului Ligii Maiştrilor Militari de Marină să se bucure de această frumoasă vârstă a asociației din care face parte – o comuniune camaraderească ce a navigat în toți acești ani stăpână pe propriul său destin.

      Drumul ales pentru a fi parcurs în lungul, dar și anevoiosul marș către realizarea scopului asociativ nu a fost ferit de obstacole, lucru absolut firesc dacă luăm în calcul acea cutumă a vieții care ne îndeamnă să credem în realismul spuselor precum că: drumul fără obstacole nu duce nicăeri! Pe acest drum, ce s-a dovedit destul de repede a fi presărat cu dese obstacole, s-a pornit, din această sală, la data de 16 octombrie 1990, membrii fondatori ai Ligii Maiștrilor Militari de Marină alegând a recurge doar la calea dreaptă a parcursului necesar explorării și descoperirii cărărilor şi potecilor capabile să conducă, corect şi legal, către sufletele oamenilor, convingându-i, în primul rând, să creadă că apărarea cea mai eficientă împotriva a tot ce se consideră a nu fi viabil pentru viața de zi cu zi este optimismul.   

     Au trecut 25 de ani de atunci, timp în care echipajul, compus majoritar din oameni destoinici și devotați, a demonstrat, poate și celor mai sceptici dintre semenii noștrii, că răbdarea şi îngăduinţa pot clădi ceva durabil şi spre folosul omului. Prin concretețea proiectelor, acțiunilor și activităților s-a reușit, în mare parte, să se explice celor interesați, curioși sau pur și simplu dornici de a se lămuri, că lumea nu e neapărat a celor care pot, ci a celor care vor…

     Au trecut 25 de ani și nu puține au fost acțiunile prin care  cei care dau valoare numerică și spirituală Ligii Maiștrilor Militari de Marină au arătat că nu avem voie să fim spectatori la ce ni se întâmplă, iar atributul de „barometru social” ce i se acordă unei asemenea modalități de asociere trebuie bine și corect intepretat și respectat, cerințele sale urmând a fi materializate în timp optim, dar nu oricum, ci înlocuind tentatația interogației cu sugestia și propunerea, acestea fiind  diplomatic conturate și explicate.

       Reușitele acestor 25 de ani au bucurat și bucură, nereușitele fiind tratate bărbătește, nepermițându-i tristeții să ni se cuibărească în cuget, determinându-ne astfel să arătăm ca niște oameni cu luminile sufletului stinse. Totdeauna farul nostru călăuzitor a fost  speranța, stare psihică considerată a fi darul cel mai frumos primit sau făcut cuiva. „Analfabetul viitorului nu va fi cel care nu știe să citească” – a spus cândva scriitorul american Alvin Toffler, ci acela care nu știe să înțeleagă. Iată o reflecție extrem de relevantă și de care a trebuit să ținem cont, mai ales că printre noi au fost, poate chiar mai sunt camarazi ce nu par a fi dispuși să înțeleagă lucrurile așa cum se prezintă ele reglementate de legislația în vigoare, dar și de normele interne, aici statutul ligii și hotărârile adunării generale ale membrilor asociați fiind definitorii. Se mulțumesc să creadă doar în cele auzite pe ici – pe colo, sau în propriile scenarii, care mai de care mai fanteziste, mai lipsite de realism.

      Am spus-o adesea, am dezvoltat ideea și în recenta apariție editorială, lucrarea „Călători pe drumurile vieții”, o evocare monografică a tot ce a însemnat L.M.M.M. în acești 25 de ani, o spun și acum, doamnelor și domnilor: în privința existenței și funcționalității în deplină legalitate a ligii, numai cine nu vrea să înțeleagă nu realizează că în acest sfert de secol, printr-un susţinut efort colectiv, această asociație socio-profesională nu numai că a apărut ca persoană juridică pe eșicherul celor de tip ONG, reluând astfel tradiţia de asociere a maiştrilor militari marinari, dar a reuşit, afirm acest lucru cu mândrie, să dea respectivei forme umane de unire sensul real, sens ancorat la modul serios în viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.

      Experiența căpătată de-a lungul acestui sfert de veac de navigație pe drumul vieții asociative ne îndeamnă să credem cu convingere, că indiferent dacă am venit pe lume la distanțe mari ce au ca unitate de măsură anul, indiferent dacă ni s-a încredințat sau nu prin vot liber exprimat o anumită responsabilitate în cadrul echipajului, toți trebuie să dovedim că știm a accepta și folosi dialogul, acordându-i partenerului de discuții, chiar și de confruntări verbale, respectul cuvenit. Să ne respectăm întotdeauna ideile, chiar dacă unele dintre acestea nu ne convin sau din varii motive nu pot fi traduse în practică. Am căutat, în acești 25 de ani – reușind adesea, dar trebuie căutat și de acum încolo, poate chiar mai bine, să ne ferim de cel mai păgubitor sentiment: Ranchiuna!

    „Zâmbește, râzi omule, fii vesel, trăiește-și viața astfel încât să faci dovadă că măcar tu ții la tine”, exact așa era înserat într-una din paginile „Timonei”, organul de presă al L.M.M.M., care anul viitor, la începutul lunii mai, va împlini 20 de ani de neîntreruptă apariție. Considerați acest îndemn ca fiind un mod de a lupta împotriva a tot ce încercă să ne îngreuneze drumul prin viață. Folosiți-l și vă asigur că va fi mult mai bine. Privind mai tot timpul lucrurile zâmbind, acest curcubeu al feței –zâmbetul, ne va ajuta nu numai să înțelegem, dar să și trăim cu adevărat sentimentul că suntem utili celorlați. Aceasta  trebuie să fie, ca și până acum, mai tot timpul starea morală a membrilor acestui echipaj, al ligii, aspect comportamental care, cu siguranță va asigura viitorul asociației, dând celor cei conturează efectivul, posibilitatea de-ai sărbători an de an cu încredere și respect onomastica. Suntem în stare să facem acest lucru, am demonstrat-o nu odată, așa că nu trebuie decât să vrem.

     Au trecut 25 de ani! Sunt multe de spus. Să ne oprim, totuși, la momentul  marcării împlinirii acestei venerabile vârste, în fapt principala coordonată în jurul căreea se pot emite concluzii, păreri, se pot aduce laude, dar şi critici…

Constructiv, în privinţa proiecţiei anilor care vor veni, după credinţa mea, persoană care a trecut pragul vârstei de 74 de ani, dar care am făcut parte din echipajul ligii în toţi aceşti 25 de ani de existență a sa, mai tot timpul aflându-mă în rândul celor care au asigurat cartul la timonă, mesajul adresat membrilor asociaţi acum, la această sărbătoare, se regăsește perfect, așa cum l-am inserat și la finalul cărții „Călători pe drumurile vieții”, în versurile poetului Ovid Densuşianu (1873-1938):

     Urmaţi-ne,

     Pe aici e calea

     Ce ne va aduce-nvingători!

    Aprindeţi candela nădejdi

     Şi fiţi în voi încrezători!

                                    La mulți ani tuturor!

Președintele de onoare,

M.m.p.(rtg) Dumitru Mihăilescu

Leave a Reply