La data de 6 mai 2014 sărbătorim un eveniment important din viața și activitatea maiștrilor militari de marină: împlinirea a 105 ani de când, prin Înaltul Decret nr.1620 din 6 mai 1909, regele Carol I a consfințit înfințarea corpului militar cu denumirea „Maeștri de Marină Șefi de Specialitate”, corp ce va avea, de-a lungul timpului, o contribuție importantă la formarea și consolidarea spiritului și conștiinței marinărești.

       Încă de la înființare ca un corp distinct de tehnicieni, maiștri militari de marină, făcând parte din echipajele distrugătoarelor, submarinelor, puitoarelor de mine, monitoarelor, vedetelor de siguranță sau navelor auxiliare, au devenit ajutoare de nădejde, la bine și la greu, ale ofițerilor de marină. Alături de aceștia, au luptat cu dăruire și spirit de sacrificiu în cele două războaie mondiale, înscriind pagini de neuitat în cartea bogatelor tradiții de luptă ale Marinei Române.

      Atât la bordul navelor Marinei Militare, cât și la unitățile de uscat ale acesteia, maiștrii militari s-au dovedit a fi o categorie de personal formată din buni specialiști, cu un rol important în instruirea de specialitate a echipajelor și în ducerea luptei pe mare și fluviu, în instrucția și educația în spirit marinăresc a echipajelor, în gestionarea și mentenața tehnicii și a bunurilor de la bord, din depozite și laboratoare.

     Astăzi, mulți dintre aceștia sunt în măsură să gestioneze problemele în calitate de lideri militari la nivelul unor microstructuri, de consilieri ai comandanților pe probleme specifice sau în calitate de membri activi ai Ligii Maiștrilor Militari de Marină.   

       Doamnelor, domnișoarelor și domnilor maiștri militari,

trecând cu responsabilitate peste greutățile serviciului și ale vieții, ați dovedit întotdeauna că puteți face lucruri deosebite acolo unde activați. Continuați să vă pregătiți pentru exploatarea și menținera tehnicii în parametrii funcționali, să vă ridicați nivelul cunoștințelor militare, de specialitate și metodice și să fiți la înălțimea cerințelor impuse de tripleta competențelor de LUPTĂTOR-INSTRUCTOR-SPECIALIST.

      De asemenea, trebuie să conștientizați faptul că, prin misiunile ce vi se vor încredința și prin potențialul profesional de care dispuneți, reprezentați „coloana vertebrală” a Forțelor Navale și trebuie să constituiți exemple de conduită profesională și morală în cadrul echipajelor sau colectivelor în care vă desfășurați activitatea.

       Acum, cu prilejul împlinirii a 105 ani de la înființarea Corpului Maiștrilor Militari de Marină, am plăcerea de a vă adresa mulțumiri, dumneavoastră, maiștri militari în activitate, în rezervă sau retragere și de a vă ura multă sănătate, prosperitate și împliniri, alături de tradiționalul: BUN CART ÎNAINTE!

                 LA MULȚI ANI!

ȘEFUL STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE

Contraamiral Dr. Alexandru MÎRȘU

Leave a Reply