Documentul istoric arată că menirea acestei categorii de personal militar era aceea de a fi şefi de specialitate, ajutoare ale ofiţerilor de marină la bordul navelor de luptă şi care, la nevoie, să poată suplini atribuțiile ofițerilor, ca şefi de magazii, depozite şi ateliere, pentru păstrarea materialelor marinei şi pentru exploatarea tehnicii de bord.
Istoria acestui corp militar a cunoscut capitole dintre cele mai complexe. A traversat două războaie mondiale și și-a consolidat poziția și statutul prin înalt profesionalism și printr-un devotament necondiționat arătat valorilor promovate sub drapelul tricolor.
Prestigiul și tradiția legate de Corpul Maiștrilor Militari de Marină constituie motive solide pentru tinerii care aleg cu entuziasm să îmbrace uniforma acestei categorii de personal din

Armata României

.

În acest context,

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale

consideră că are privilegiul de fi formatorul celor care îngrijesc de tehnologia și aparatura de la bordul navelor, iar, ca în calitate de lideri, se asigură, în fiecare zi, de succesul grupelor, echipelor și echipajelor pe care le au în subordine.

Aceleași valori, care îi motivează pe tineri să aleagă să poarte pe umeri tresele aurii de maistru militar de marină, încredințează Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale nobila responsabilitate de a fi mereu în pas cu vremurile și cu cerințele profesionale de ordin național și internațional, pentru a putea oferi Forțelor Navale Române, tehnicieni de specialitate complet și complex instruiți, capabili să ducă lupta pe mare și pe fluviu, făcând față oricând provocărilor de securitate ce ar putea apărea.
Absolvenții Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale au datoria de a duce mai departe realizările și de a completa lecțiile predate de generații întregi în cei 112 ani de existență a acestui corp profesional și să se asigure că Forțele Navale Române își ating potențialul de operativitate și competență.
La mulți ani, dragi camarazi, și bun cart înainte!

Pages: 1 2

Leave a Reply