Iancu de Hunedoara are în zona Porţilor de Fier, o flotă fluvială bine organizată, participând cu 200 de nave, în 4 iulie 1456, la cea mai mare bătălie dunăreană – Salankemen ( Belgrad ). Vlad Ţepeş eliberează cetăţile de la Dunăre – în 1462, iar Mihai Viteazul în 1595 cu ajutorul şeicilor. 
În Muntenia, după 1690, Constantin Brâncoveanu avea flotă de 3 caice armate cu tunuri.
Caic – D = 20 t, L = 14 klafteri ( stânjeni austrieci ) 24 – 30 m, l = 4,5 m, p = 0,7 – 1 m , tun de 120 mm amplasat în zona prova ( bătaie 200 m ), catarg şi vele latine, pe cea mare era pictată acvila – stema Basarabilor , 20 – 30 de rame. Construit din lemn de stejar, era uşor şi iute, cu punte plană, în prova amplasat un spiron – pinten de abordaj ; opera vie era vopsită în alb, bordajul în roşu, echipaj = 31 marinari ( un căpitan, doi topcii – tunari, un dumengiu – timonier, 28 chiurmegi – vâslaşi, lopeţile fiind legate de parapet, uniforma era din postav. 
Pavilionul era albastru – cu vultur cu crucea în cioc, cu coroana deasupra capului, soarele şi 3 stele în dreapta, luna şi 3 stele în stânga, flamura de culoare galbenă. Putea ambarca 100 de soldaţi infanterişti. Construite la Giurgiu, ele patrulau spre amonte până la Cazane, de unele ajungeau şi mai sus, la diverse conflicte din zona Belgrad sau Viena. 
Cele construite după anul 1700, aveau până la 4 tunuri.
Din raportul cpt. austriac G.L.Lauter – 1779, o săică de război, avea caracteristicile : L = 26,54 m, L = 5,68 m, p = 1,32 m3 tunuri pe afete de 2 sau 3 funţi, cararg cu pânze latine, 8 perechi de vâsle, legate la parapet. Erau încadrate cu un căpitan creştin, un reiz turc, vătrar sau echegiu, ghimigii sau şeicari.
La Căsciorele ( sat la Dunăre ), s-au construit şăici, tumbazuri şi dubase.
( majoritatea machetelor de ambarcaţiuni vechi româneşti, sunt realizate după planuri ale regretatului ing. Cristian Crăciunoiu, pasionat de marină şi nu numai, autor a numeroase lucrări în domeniu ).
Alexandru Moruzzi, domn al Ţării Româneşti, obţine pe 23 noiembrie 1793, de la Înalta Poartă „Hrisovul pentru corăbiile ţării ce sunt a umbla pe Dunăre”, astfel organizează o flotilă formată din bolozane, şăici şi caice.

Petre Maravela

Leave a Reply