Autor: colonel Florin Şperlea

Se află deja, pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale, la secţiunea dedicată proiectelor de acte normative aflate în dezbatere publică http://dlaj.mapn.ro, o nouă lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, cu numeroase modificări în raport cu Legea 80/1995, ea însăşi, până în prezent, fiind amendată prin nu mai puţin de 20 de acte normative.

Potrivit Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autoritatea administraţiei publice, MApN în acest caz, trebuie să stabilească o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative, astfel încât să poată primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ care este supus în acest fel dezbaterii publice. Îmi exprim speranţa că noua lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, prin importanţa sa şi prin faptul că urmează să reglementeze pentru ani buni de acum încolo activitatea personalului militar, are nevoie de o perioadă mai mare de dezbatere, astfel încât eventualele propuneri să poată fi exprimate şi luate în seamă pentru forma care va fi, în cele din urmă, aprobată.

La o primă şi rapidă lectură, fără să intru în prea multe detalii – poate într-un articol viitor – cred că denumirea proiectului menţine aceeaşi diferenţă pe care, de fapt, prin conţinut, se străduieşte să o înlăture. Cadrele militare, gradaţii şi soldaţii sunt definiţi, în primul articol, ca fiind „personal militar” din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, aflat sub Jurământ, aşa încât distincţia evidentă între cadre militare, pe de o parte, şi gradaţi şi soldaţi, pe de altă parte, poate fi îndepărtată prin redenumirea actului normativ ca fiind legea privind statutul personalului militar şi prin înlăturarea art. 6, alin (3).

Din cel puţin două puncte de vedere, noul proiect mi se pare mult mai restrictiv în privinţa interzicerii şi restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale, prin comparaţie cu Legea 80/1995. Articolul 29 al Legii 80 stabilea, de pildă, că „opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului”, introducând o clară disociere între „opinii politice exprimate în afara serviciului” şi „propaganda prin orice mijloace în favoarea unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice” (interzisă, de altminteri, pe bună dreptate!). Legiuitorul, în 1995, presupunea că este necesară această distincţie şi o consfinţea, înţelegându-se că opinia, în afara serviciului, nu este totuna cu propaganda. În 2016 însă, legiuitorul stabileşte, printr-o modificare stranie a articolului 29, că nu este permisă „exprimarea opiniilor politice în timpul serviciului sau în spaţiul public”, extinzând interdicţia şi plasând personalul militar sub presiunea eventualelor pedepse chiar şi în privinţa propriilor pagini de socializare, asociate, forţat cred eu, printr-un alt act normativ intern, cu „spaţiul public”.

A doua restricţie, gravă, priveşte modalitatea de a adresa rapoarte personale cuprinzând cereri, reclamaţii şi sesizări în legătură cu serviciul, inclusiv pentru a fi primit în audienţă, care, potrivit noului proiect de lege, se va face „numai pe cale ierarhică”. Altfel spus, orice comandant, pe lunga scară ierarhică, din motive diverse, va putea stopa posibilitatea personalului militar de a mai solicita audienţă, de pildă, ministrului apărării naţionale sau altor factori de decizie din MApN.

Citiţi noul proiect şi nu ezitaţi să vă spuneţi punctul de vedere. Aşa poate fi legea privind statutul nostru mai bună!

http://www.presamil.ro/opinii.php?id=318

Leave a Reply