• Foto-2

  • - CRED în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie. -

  • - CRED în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român. -

  • - CRED în dreptul la libertate şi siguranţă a fiecărui cetăţean al patriei noastre. -

  • - CRED în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om. -

  • - CRED că omul trebuie să moară aşa cum s-a născut - liber şi egal în demnitate şi drepturi. -

  • - Să-mi ajute Dumnezeu ca această credinţă să nu dispară niciodată. -

O R D I N PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 82/2006 PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR PERSONALULUI ARMATEI PARTICIPANT LA ACŢIUNI MILITARE ŞI ACORDAREA UNOR DREPTURI ACESTUIA ŞI URMAŞILOR CELUI DECEDAT

Scris de Eremia

Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 41/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

 Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea             nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 9 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

http://dlaj.mapn.ro/

Lasa un comentariu

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.