Liga Maiștrilor Militari de Marină iși sărbătorește veteranii de război. Astăzi veteranul de război  D-l Hudițeanu Marin împlinește venerabila vărstă de 93 ani. Cu această ocazie transmitem un călduros “LA MULȚI ANI !”

  Prim-vicepreședintele M.m.p(rz.) Nicolae Radu

Leave a Reply