• Foto-2

  • - CRED în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie. -

  • - CRED în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român. -

  • - CRED în dreptul la libertate şi siguranţă a fiecărui cetăţean al patriei noastre. -

  • - CRED în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om. -

  • - CRED că omul trebuie să moară aşa cum s-a născut - liber şi egal în demnitate şi drepturi. -

  • - Să-mi ajute Dumnezeu ca această credinţă să nu dispară niciodată. -

Prezentare

Constituiită la 16 octombrie 1990 ca rod al dorinţei maiştrilor militari marinari veterani de război, pensionari şi activi profesional de a relua o tradiţie ale cărei începuturi datează din anul 1922, Liga Maiştrilor Militari de Marină este recunoscută juridic ca asociaţie de drept privat fără scop lucrativ (patrimonial), mai exact: o asociaţie neguvernamentală, apolitică şi non-profit. Acordarea personalităţii juridice, precum şi înscrierea Ligii Maiştrilor Militari în Registrul  naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor s-au produs la data de 23 ianuarie 1991, documentul fiind Sentinaţa Civilă nr.10, emisă ca hotărâre a Judecătoriei Constanţa.Respectând normele legale de constituire şi funcţionare (Legea nr.21/1924 şi, mai nou, Ordonanţa Guvernului României nr. 26/30.01.200), scopul L.M.M.M. este licit, determinant şi are un caracter de permanenţă. În privinţa obiectului de activitate, acesta are un caracter ideal, nepatrimonial, el urmărind realizarea unor interese sociale de grup, cel mai adesea în chip altruist, fără a se aştepta o contraprestaţie din partea beneficiarilor de servicii.Conform Statutului L.M.M.M., iată care este scopul constitutiv şi prin ce metode şi  mijloace îşi propune asociaţia să materializeze acest scop:

Art.11: Scopul L.M.M.M. este de a desfăşura activităţi menite să contribuie la stimularea motivaţiei profesionale, dezvoltarea dorinţei de performanţă şi competitivitate, ajutorare interumană, precum şi activităţi ce pot contribui la deconectarea de la stresul vieţii.Prin aceste activităţi, desfăşurate în deplin respect faţă de lege, se va urmări permanent cultivarea şi dezvoltarea nobilului sentiment al camaraderiei profesionale şi de armă.

Art.12: Pentru realizarea scopului propus, L.M.M.M. îşi va coordona activitatea urmărind îndeplinirea următoarelor obiective:

A: Popularizarea faptelor de arme şi a realizărilor de excepţie pe linie profesională ale membrilor asociaţi, precum şi ale persoanelor ce nu deţin această calitate, dar care, prin sprijinul pe care îl oferă, demonstrează că au înţeles şi apreciază scopul ligii. Popularizarea se va face prin activităţi specifice, mediatizate atât prin propria publicaţie, cât şi prin publicaţiile centrale sau locale;

B: Promovarea relaţiilor de camaraderie cu maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii gradaţi voluntari şi personalul contractual civil aflaţi în serviciul altor arme din Armata României, cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea în afara cadrului militar – fie activi, fie pensionari – precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale şi apolitice locale şi din teritoriu;

C: Promovarea relaţiilor de camaraderie cu maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi în serviciul armatelor altor state, prin discuţii pe teme marinăreşti, tehnice, precum şi prin organizarea unor activităţi culturale şi turistice;

D: Atitudine fermă faţă de acei membri care, sub diverse forme, încalcă normele prevăzute în statutul ligii, mergând până la excluderea acestora din asociaţie;

E: Instituirea premiului “M.M.pr. STAN DUMITRU”, camarad de armă şi profesie căzut la datorie pe timpul evenimentelor din decembrie 1989, premiu ce se va acorda anual şefului promoţiei Şcolii Militare de Maiştri Militari  “Am. Ion Murgescu” a Forţelor Navale Române;

F:  Instituirea  premiului „M.M.pr. MIRON DOMNARU” – primul preşedinte al L.M.M.M. – ce se va acorda anual unui membru al Ligii care  s-a distins atât prin activitatea depusă în cadrul asociaţiei, cât şi prin profesionalism şi comportament civic exemplar;

G: Organizarea de concursuri pe teme tehnice, marinăreşti, cultură generală şi sportive, atribuind câştigătorilor premii în bani şi obiecte purtătoare ale însemnelor ligii;

H: Constituirea cercurilor aplicative şi a unei asociaţii sportive cu specific tehnico-marinăresc, la care să participe, cu precădere, membrii asociaţiei şi familiile acestora;

I: Organizarea unor activităţi sportive, de club, agrement, pescuit sportiv etc., participanţi fiind, în primul rând, membrii asociaţi;

J: Organizarea de seri distractive (baluri, aniversări, revelioane etc.) la care, pe lângă membrii asociaţi, pot participa şi alte persoane;K: Constituirea unui sistem financiar destinat întrajutorării camaradereşti, bugetul acestuia formându-se prin perceperea unei cotizaţii aparte faţă de cea achitată lunar în calitate de membru asociat al ligii.