1)   CONSTITUȚIOANALITATEA – legea fiind acoperitoare pentru mai multe categorii de personal, militar, polițiști, funcționari publici cu statut special, este absolut necesar ca din aceasta să fie eliminate aspecte ce ar putea să reprezintă căi de atac la Curtea Constituțională și respingerea acesteia.

2)   TRANSPARENȚA – prin care întreg procesul de elaborare, dezbatere, modificare sau amendare al legii trebuie realizat prin asigurarea cadrului instituțional și reprezentativ necesar participării tuturor celor interesați la întreg procesul de pregătire și adoptare a acesteia.  

3)   DREPTUL CÂȘTIGAT – prin care să se garanteze că nici o altă lege ulterioară nu va putea anula dreptul la pensie militară, ca un drept sacrosant al  unei categorii socio-profesionale al cărui prestigiu este  recunoscut formal și informal.

4)   NEDISCRIMINAREA – prevederile legii se aplică tuturor pensionarilor militari, indiferent de anul ieșirii la pensie, în vederea asigurării tuturor participanților la sistemul de pensii militare a unui tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege. Numai astfel toți pensionarii vor beneficia de aceleași drepturi pentru aceeași categorie de pensie atât în calculul pensiei cât și privind actualizarea și indexarea acesteia, precum și privitor la categoriile de muncă. Legea nu trebuie să producă nici o discriminare, acordând drepturi unei categorii contrar altora, vezi încadrarea în muncă a pensionarilor de invaliditate versus consilierii locali sau județeni. 

5)   REPARATORIU – ținând seama că aplicarea punctajului mediu anual în calculul pensiei a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului de pensie al beneficiarului și în consecință un număr însemnat de persoane din motive independente de voința lor, cuantumul pensiei a fost substanțial diminuat față de cel legal obținut în baza legislației anterioare. Totodată, trebuie reflectat la necesitatea ca și prin legea pensiilor dreptul la ajutoare la trecerea în rezervă să fie reacordat și onorat.

6)   ECHITATEA – eliminarea, prin prevederile legii a situațiilor paradoxale în care pentru aceeași perioadă de activitate și pe funcții echivalente, cuantumul pensiei este diferit sau și mai grav și dezonorant, pensii mai mari ale subordonaților comparativ cu cele ale comandanților/șefilor lor. 

7)   RECUNOAȘTEREA – statutului necomparabil al militarului cu alte categorii sociale, gradului maxim de risc pe care și-l asumă participanții la misiunile din teatrele de operații, a consecințelor uneori tragice ale activității militarului pe timpul și din cauza serviciului militar, a faptului că militarul în rezervă are încă responsabilități militare directe și a devotamentului demonstrat prin acordarea medaliei Meritul Militar.      

8)   FAMILIA – dreptul la pensie al urmașului supraviețuitor trebuie să țină seama de hazardul privind accidentul/decesul care nu are nici o legătură cu vechimea în muncă și să răspundă favorabil acestor situații tragice, iar legea trebuie să țină seama de schimbările în privința familiei, concubinul având după cinci ani de concubinaj, drepturi egale cu ale partenerului.

9)   DREPTUL PENSIONARULUI LA PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE ȘI TRATAMENT CORECT –  astfel încât acesta să fie apărat de orice abuz prin însăşi prevederile acestei legi când paguba produsă nu îi este imputabilă,   iar dacă culpa îi aparţine, aceasta să fie  penalizată numai după ce a fost constatată într-o decizie judecătorească definitivă şi irevocabilă.

10)                     TRADIȚIA – care cere ca legea să respecte spiritul legilor anterioare, care au confirmat  întru-totul statutul și demnitatea de militar al Armatei României. 

11)                   ALINIEREA LA NATO – privind vârsta standard de pensionare, care nu depășește 55 sau 56 de ani, 60 și peste 60 de ani fiind doar în cazul generalilor și amiralilor, baza de calcul reprezentând-o salariul brut iar procentul aplicat la acesta fiind între 75 și 80%.

12)                   SISTEMUL DE REFERINȚĂ – baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda/salariul brut, iar actualizarea să se realizeze prin raportare la majorările salariale ale celor în activitate.

13)                   ASUMAREA – potrivit prevederilor legii, statul trebuie să își asume plata cheltuielilor suplimentare necesare stabilirii gradului de invaliditate, totodată este obligat să își asume greșelile, abuzurile, aplicarea incorectă a prevederilor legii și să returneze drepturile de pensie neacordate legal, dacă vinovăția nu îi aparține pensionarului. 

14)                   ADAPTABILITATEA – legea trebuie să țină seama de caracterul , consecințele și modul de purtare a războiului simetric și asimetric, cu luarea în considerare  a tuturor bolilor sau afecțiunilor care pot provoca incapacitatea de muncă sau decesul, incluzând și bolile psihice.

15)                   OPȚIUNII – se impune stipularea expresă în cadrul unor articole a dreptului la opțiune al pensionarului, astfel încât acesta să se bucure de situația cea mai favorabilă pentru el.

16)                   CORECTITUDINII TERMENILOR – legea trebuie să utilizeze  termenii indexare și actualizare , cu trimitere la rata medie anuală a inflației respectiv de actualizare, în cazul majorărilor salariale ale celor în activitate.

17)                   RESPECTĂRII CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ – legea nu trebuie să aibă prevederi care contravin codului de procedură penală, pentru că numai instanțele judecătorești pot decide potrivit acestuia.

18)                   CORELĂRII – astfel încât între sistemul de pensii militare de stat , sistemul public de pensii și sistemele de asigurări sociale neintegrate, să se recunoască reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau în serviciu.  

Leave a Reply