Liga Maiștrilor Militari de Marină va semna un protocol de colaborare cu asociațiile socio-profesionale care reprezintă interesele militarilor proveniți din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică și Siguranta Naționala.

            Se va constitui  ,,FORUMUL ASOCIAŢIILOR MILITARILOR IN REZERVA ȘI RETRAGERE DIN CADRUL SISTEMULUI NATIONAL DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA” – structura democratică constituită prin liberul consimţământ al membrilor săi, în care fiecare organizaţie şi asociaţie îşi păstrează personalitatea, statutul, principiile şi regulile de funcţionare şi care militează pentru apărarea şi promovarea intereselor militarilor români proveniţi din toate structurile Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică si Siguranta Nationala.

 
           Bazele acestui forum au fost puse în luna februarie 2015, la întrunirea acestor asociații la Senatul României, prilej cu care toți reprezentanții au semnat un acord de înființare a acestuia.
 
           Luni 08 februarie 2016, orele 14.00, la sediul Muzeului de Marină din Constanța va avea loc o întâlnire a acestor asociații cu locțiitorul Șefului Statului Major General, întâlnire la care se vor dezbate probleme și propuneri legate de Legea Pensiilor Militare L223 și Ordonanța nr. 57.

Leave a Reply