24 apr. 2023

File din istoria Corpului de Maiștri Militari de Marină #7

image description

Episodul 7

Structurată pe doi ani de studiu, școala a început cu 25 de elevi înscriși direct în anul II, după un examen de admitere la care au participat soldații ce-și făceau stagiul militar la nave.

După promoția 1961, prima după revenirea la sistemul de școlarizare și singura ce-a avut durata de pregătire de doi ani, au urmat promoțiile 1962, 1963 și 1964, acestea cunoscând trei ani de pregătire.

Deși dorința de instruire exista în rândul celor care urmau să ocupe funcții cu responsabilitate tehnică la bordul navelor sau în unitățile terestre ale marinei, și asta chiar dacă despre gradul de maistru militar încă nu se discuta, din păcate pregătirea de specialitate suferea mult, pentru că numărul orelor specifice științelor sociale, cele necesare îndoctrinării, era exagerat de mare. Istoria Partidului Muncitoresc Român, istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Munca politică de partid în rândul forțelor armate se dovedeau a fi materii prioritare, de parcă absolvenții urmau să devină activiști ai partidului, nu tehnicieni militari.

Conform Ordinului Marelui Stat Major nr.CL 00966 din 21 august 1965, vechea sintagmă „maestru militar de marină” revine în actualitate odată cu reconsiderarea Corpului Maiștrilor Militari de Marină ca entitate profesională prezentă în structura Marinei Militare, dar de această dată uşor modificată, adică nu „maestru militar”, ci „maistru militar de marină”, pentru prima oară având aplicabilitate în toate categoriile de forţe ale Armatei Române, nu numai în marină.

După cum era de aşteptat, vechii subofiţeri de marină – promoțiile 1961, 1962, 1963 şi 1964, recunoscuţi ca subofiţeri tehnici de marină, dar şi celor recrutaţi de la trupă, au oportunitatea de a primi noile grade militare însă cu condiția susținerii unui examen de diferenţă, atât teoretic, cât și practic.

Şcoala de subofiţeri de marină îşi schimbă şi ea numele în Şcoala de Maiştri Militari de Marină. Uniformele şi gradele rămân în uz până în anul 1989. După acest an, maiştri militari de marină îşi primesc gradele ce sunt în uz inclusiv astăzi.

 Perioada trecerii dintr-un corp în altul prin susţinerea acestor examene s-a încadrat între anii 1967-1972.