24 apr. 2023

File din istoria Corpului de Maiștri Militari de Marină #8

image description

Episodul 8

Este bine şi corect să precizăm că perioada aprilie 1951 (momentul desfiinţării Corpului Maiştrilor Militari de Marină) – august 1965 (momentul reînfiinţări acestui corp) nu poate fi nicicum caracterizată drept o perioadă - vid din punctul de vedere al relaţiei tehnică – tehnician, ba din contră, chiar dacă acesta din urmă se numea subofiţer tehnic, relaţia respectivă nu numai că a existat, dar s-a și bucurat de elogioase aprecieri din partea comandanţilor de nave, unităţi şi mari unităţi.

Absolvenții școlii reintrată în circuitul învățământului militar și-au făcut datoria cu pricepere și responsabilitate, mai ales că anii 1962 -1965 au fost și cei în care s-a recepționat tehnica navală intrată în dotarea flotei militare prin achiziția de nave noi, așa cum au fost vânătorele de submarine și navele purtătoare de rachete, operând pe mai departe cu tehnica sofisticată de la bordul acestor bastimente. 

Un important salt calitativ în ceea ce priveşte evoluţia entităţii profesionale a cărei istorie o răsfoim astăzi, se poate afirma că s-a făcut în anul 1985, moment când pregătirea tehnicienilor marinei militare a cunoscut programa specifică învăţământului postliceal. Această nouă orientare, care a luat în calcul relaţia factorului uman cu tehnica navală a prezentului, dar mai ales a viitorului, poate fi considerată ca o bornă de referinţă în pregătirea profesională a celor care şi-au ales ca drum în viaţă, profesia de maistru militar marinar.

(va urma)