24 apr. 2023

File din istoria Corpului Maiștrilor Militari de Marină #2

image description

Episodul 2

Răspunsul la cele două întrebări inserate la finele primului episod, și anume: Cum a apărut acest segment profesional în structura Armatei Române, și de ce a fost nevoie de prezența sa l-a formulat spre finele anului 1908 contraamiralul Eustaţiu Sebastian, şeful Direcţiei 5 Marină din Ministerul de Război, printr-un amplu raport adresat generalului Boteanu, secretar general în Ministerul de Război.

Raportul, bine și corect ancorat în realitatea existentă în această categorie de forțe, conţinea și propunerea privind apariția în organigrama armei a celui de-al treilea segment profesional, căruia urma să-i revină misiunea de a crea puntea de legătură dintre ofițeri şi trupă, atât prin propria pregătire tehnică, cât şi prin preluarea instruirii militare şi de specialitate a trupei.

Cele prezentate au făcut ca raportul să se bucure de o rezoluție favorabilă din partea generalului Boteanu, acesta declarându-se întru totul de acord cu cele sesizate de contraamiralul Sebastian Eustațiu, precum şi cu propunerile sale. Susținând conținutul raportului în discuția avută cu regele Carol I, suveranul de atunci al Românei, acesta a înțeles realismul şi corectitudinea celor prezentate şi, dorind o finalizare pozitivă cât mai rapidă, a emis, la data de 6 mai 1909, Înaltul Decret nr. 1620, document prin care consfinţeşte apariţia corpului de cadre tehnice numit, inspirat de sintagma „maestro” folosită în marina italiană:

Corpul Maeștrilor Militari Șefi de Specialitate.