Pentru redactorul-șef al gazetei Timona, domnul M.m.p.(ret.) Dumitru Mihăilescu, a devenit   obișnuință participarea la întrunirea anuală a redacțiilor publicațiilor de sorginte marinărească, acțiune inițiată de către Liga Navală Română, și organizată de această asociație în fiecare an, 2014 fiind cel de-al 13-lea.

      Vineri, 8 august, Muzeul Marinei Române a găzduit această întrunire, la care, pe lângă redacțiile „veterane”, cum ar fi: „Marea Noastră” (Liga Navală Română); „Marina Română” (Statul Major al Foțelor Navale); „Timona” (Liga Maiștrilor Militari de Marină); ”Anuarul Muzeului Marinei Române” (Muzeul Marinei Române); „Magazin de Filatelie, Cartofilie și Numismatică (Asociația Filateliștilor Tomis Constanța), au participat și două publicații mult mai tinere: ”Orizonturi Marine” – revista studenților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, și „Poseidon” – revistă editată de Școala Militară de Maiștri „Amiral Ion Murgescu”.

      Noutăți la întrunirea din acest an au fost și nu prea! Am aflat, de exemplu, despre încetarea apariției unor publicații mai mereu prezente la asemenea gen de întrunire, așa cum din păcate s-au petrecut lucrurile aproape an de an, vina principală aparținând, după afirmațiile celor care le-au păstorit, lipsei suportului financiar. Am aflat câtă strădanie există din partea celor care se ocupă direct de „alimentarea” cu metriale și fotografii a fiecărei pagini conținute de publicațiile în redacțiile cărora se află. Am aflat ce „piatră de moară” reprezintă pentru unii dintre prezumtivii cititori răsfoirea (să nu mai zic de citirea!) acestor publicații… În rest, „s-a vorbit discuții”, pentru că mult trâmbițata colaborare, mult discutatul schimb de informații sau de alte elemente ce ar putea diversifica direcțiile și modul de prezentare rareori au depășit faza dezbaterilor în jurul mesei, fie ea rotundă, pătrată sau dreptunghiulară!

      Este, totuși, bine că se păstrează obiceiul acestor întruniri, un moment al anului pe durata căruia noi, cei care prin voluntariat suntem angrenați în apariția publicațiilor de sorginte marinărească, putem afla câți mai suntem, cât mai rezistă publicațiile noastre, cum mai sunt ele receptate de cititori, dar să ne și plângem unii pe umerii altora de lipsa banilor, de parcă asta ar mai fi o noutate…

      Bine că a fost,  bine că e, bine că Liga Navală Română și Muzeul Marinei Române mai au încă prin „lada cu chef” preocuparea de a chema la întrunire pe cei care fac eforturi de a umple topuri de celuloză cu cerneală tipografică…

      În privința „Timonei”, această pblicație – așa cum a precizat redactorul-șef în cadrul discuțiilor purtate la respectiva întrunire, întâmpină și ea diverse greutăți, mai ales în fazele de concepție și distribuție, însă în niciun caz acestea nu sunt  de ordin financiar, și asta datorită numai și numai intervenției cu permanență lunară a membrilor ligii, aspect ce merită apreciat. 

      Așa potae fi caracterizată sfătuirea redacțiilor publicațiilor marinărești desfășurată anul acesta. Așteptăm să aflăm ce ne va aduce nou întrunirea din anul următor!  

 

M.m.p. Ovidiu OPREA

 

Leave a Reply