Domnule Ministru,

în calitatea sa de asociație socio-profesională cu statut de  ONG, Liga Maiștrilor Militari de Marină își prezintă punctul de vedere referitor la proiectul privind noua lege a pensiilor militare de stat, adresându-vă rugămintea ca acum, când noul demers legislativ este pe cale de a-și definitiva forma și conținutul conducând către un act legislativ ce se dorește a fi modern și capabil mai mult ca oricând să elimine stările de neliniște și nemulțumire manifestate la nivelul tuturor categoriilor de personal, atât dumneavoastră, cât și onorabilile personalități prezente în diferite etape la discuțiile pe fondul acestei probleme, să luați în calcul un aspect cu importanță definitorie și anume: Legea pensiilor militare trebuie modificată pentru a fi în folosul militarilor activi, dar şi a acelora care au deja statutul de pensionar.

       Întrebarea care, cu tot respectul, dorim să o adresăm este: Nu ar trebui totuși ca acest proiect să se definitiveze după apariția statutului personalului militar, precum  și după un conținut mult mai în consonanță cu realitatea  al legii salarizării  militarilor, în speță a celor aflați către baza piramidei? După opinia noastră, reglementarea separată și în grabă a problematici specifice legii pensiilor militare va aduce un set nou de nemulţumiri, rezolvând aşteptările unora dintre pensionarii militari, dar trecând în categoria celor dezamăgiţi pe cei care, activi fiind, se regăsesc la baza ierarhiei militare.

       În condiţiile salarizării actuale proiectul legislativ aflat în discuţie trimite corpul maiştrilor militari şi al subofiţerilor, precum şi pe cel al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti la limita sărăciei, aspect absolut verificabil.

       În prezent, domnule ministru, foarte mulţi dintre cei aflaţi la baza piramidei militare au solde brute, cu toate sporurile legale, la nivelul salariului minim pe economie. Constituie excepţii maiştrii militari şi subofiţerii cu peste 30-35 de ani vechime, singurii care ajung să aibă solda brută la nivelul salariului mediu brut pe economie. Iată unde s-a ajuns datorită faptului că s-a plecat de la premisa falsă, precum că toţi sunt absolvenţi de studii medii, deşi, în cazul maiștrilor militari de marină toate promoţiile de după 1984 au absolvit studii postliceale, aspect recunoscut explicit şi de Legea 1/2011, cea a educaţiei naţionale.

      De-a lungul carierei, un maistru militar are o creştere salarială de sub 1 punct (0,63) de la coeficientul 1,86 la 2,49, pentru un total de 6 grade militare. Nu beneficiază  de solda de comandă – deşi legea permite,  de salariul de merit, aceasta fiind primt doar într-un procent extrem de mic,  de condiţii de muncă speciale, deși sunt identice cu cele ale altei entități profesionale alături de care își exercită atribuțiile, de aici și credința legiuitorului că inclusiv iradierea acționează procentual, nu numai ambarcarea sau altceva.

      Respectăm ierarhia militară, dar credem, în același timp, că este corect ca militarii să fie plătiţi  corespunzător gradului şi funcţiei deţinute, fără să existe discriminări. Tocmai acesta este motivul ce ne determină să vă supunem atenției opiniile noastre, opinii formulate în urma prezentării situației concrete și obiective de către cei implicați direct în problematica supusă discuției.

      Primul aspect sensibil al acestui demers legislativ de schimbare a regulilor de pensionare a personalului militar, este cel al BAZEI DE CALCUL. Analizând formula propusă, nu putem constata altceva decât că sintagmei prin care maiștrilor militari și subofițerilor li se atribuie, pe bună dreptate, calitatea de „coloana vertebrală a armatei”  i se diminuează valoarea chiar de către cei care au lansat-o, convingându-ne că au credință totală în sensul și conținutul acesteia. Facem o asemenea afirmație pentru că fixând pentru personalul acestor  entități profesionale aflate aproape la limita inferioară a bazei pirmidei militare o  bază de calcul la valoarea salariului minim pe economie, pensia se va regăsi în aceeaşi zonă valorică sau, în cazuri mai  fericite, se va deplasa foarte puțin din acest atât de nedorit punct.

      Domnule ministru, cu siguranță nu vă spunem o noutate: În prezent la baza structurii armatei se află foarte mulţi militari care au solde brute, cu toate sporurile legale, sub salariu minim pe economie. Potrivit HG nr. 1091/2014publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, începând cu 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va creşte de la 900 de lei la 975 lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 5,781 lei/oră. De asemenea, din 1 iulie 2015, salariul minim va urca cu încă 75 de lei, la 1.050 lei, iar în anul 2016 urmând să ajungă la 1200 de lei. Câştigul salarial mediu brut lunar la nivelul întregii economii va ajunge în 2015 la 2.382 de lei, asta când foarte puţini maiştri militari principali şi plutonieri adjutanţi principali – grade militare ce reprezentă cea mai înaltă treaptă ierarhică în cadrul entităților profesionale respective, trec cu soldele brute de acest nivel și asta la final de carieră, când devin potenţiali pensionabili. Potrivit Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, salariul funcţiei de bază este compus din solda de funcţie, solda gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, solda de comandă, astfel că toţi maiştri militari şi subofiţeri vor porni de la sume ce sunt cu mult sub salariu mediu brut pe economie. Chiar dacă aceeaşi lege prevede că această soldă de comandă poate fi obţinută de cadrele militare în activitate şi că sunt ordine care prevăd pentru maiştri militari şi subofiţeri funcţii de execuţie şi de conducere, în realitate acest drept este prevăzut doar pentru entitatea profesională imediat superioră, aspect care, evidențiat prin lipsă în ceea ce ne privește, va avea un impact major la calcul pensiei..

       Liga Maiștrilor Militari de Marină propune, domnule ministru, ca baza de calcul evidențiată în acest nou proiect al pensiilor militare să conțină : solda lunară brută a ultimelor 6 luni de activitate, cu toate sporurile şi primele cu caracter permanent.

       Rămânând tot în această delicată zonă a calcului pensiei, cu tot respectul vă informăm că există o justificată stare de nemulţumire în rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor absolvenţi de şcoli militare postliceale cu durata studiilor de 2-3 ani, iar aceasta se datorează asimilării incorecte pe care o face legea salarizării, considerându-i cu studii medii. Iată, așadar, domnule ministru, un alt punct nevralgic ce trebuie luat în dezbaterea noului proiect al legii pensiilor, punct  față de care ONG Liga Maiștrilor Militari de Marină și-a exprimat și cu alte ocazii nedumerirea.            

      Un alt aspect, la fel de sensibil, este cel reprezentat de încadrarea în condiţiile de muncă deosebite şi speciale. Există, domnule ministru, numeroase cazuri în care militarii dintr-un birou, compartiment, unitate, având grade şi atribuţii egale şi condiţii de muncă identice, sunt încadraţi diferenţiat, prevalând ca explicaţie faptul că maistrul militar sau subofiţerul nu are în titulatura funcţiei particula de “şef”.

       În legislaţia actuală, dar şi în proiectele legislative avute în dezbatere, legiuitorul nu face o distincţie clară între condiţiile de muncă speciale şi alte condiţii, fapt pentru care propunem ca procentele care ar trebui în mod echitabil să stea la baza de calcul pentru o vechime de 25 de ani să se prezinte astfel:

a)     pentru condiţii normale: 70%

b)    pentru condiţii deosebite: 72%

c)     pentru condiţii speciale: 74%

d)    pentru alte condiţii: 76%

     Acordând prioritate discutării și aprobării noului proiect al legii pensiilor militare în detrimentul celui al salarizării, se va reuși, domnule ministru, transferarea actualei contestări a valorii coeficienţilor de funcţie de la maiştri militari şi subofiţeri la efectele acestui act normativ, iar așa ceva nouă nu ni se pare nici normal și nici camaraderesc.

     O soluţie în acest sens ar fi acceptarea la nivel de principiu ca funcţiile ultime de la S.G.P, respectiv caporalii clasa a II-a şi I, să fie identice cu cele de M.m. IV/sg.maj. şi M.m. III/plt., iar funcţiile de M.m.p/plt.adj.p. încadrate cu studii superioare să fie până în limita inferioară actuală a celei de căpitan. Vorbim de solde de funcţie aferente unor corpuri diferite, însă unele sunt finale, suport pentru calculul pensiei, iar celelalte sunt de trecere intermediară, de câţiva ani, spre zona medie şi superioară a carierei militare.

      Cu siguranță luarea în calcul a acestor sugestii va contribui la redarea și menținerea demnității profesiei de militar, elemente cu efect considerabil asupra motivației profesionale. Graba cu care se acționează în demararea acestui proces legislativ ce ia în calcul o nouă lege a pensionării militarilor, dar fără a se pleca de la diminuarea, dacă nu chiar eliminarea, disfuncţiilor provocate de actuala lege a salarizării, nouă nu ne crează decât o singură impresie: dorința, poate nu a dumneavoastră, dar a altora, de a da câștig de cauză  unor grupuri ce s-au considerat de multă vreme nedreptățite, acesta dispunând de serioase posibilități de a-și exprima punctul de vedere, dar care nu au dat un cât de mic semn că ar fi dispuși să asculte și alte păreri. Bine ar fi să nu fie așa, iar dumneavoastră, domnule ministru, ascultând și alte opinii, să ajungeți la concluzia care, deși nu va mulțumi în totalitate, măcar nu va crea senzația că nici de această dată nu s-a dorit un act legislativ mult mai corect și mai bine ancorat în realitate.

                       Cu deosebit respect,

                        Preşedintele L.M.M.M.

                                         M.m.p (r) Emil OLTEANU

Leave a Reply