Sistem Financiar de Întrajutorare

Sistemul Financiar de Întrajutorare Caramaderească

Sistemul Financiar de Întrajutorare Caramaderească un pilon recunoașterii calității de membru

Asigurarea unui minim de protecţie socială, prin constituirea unui sistem financiar capabil să acorde ajutoare băneşti nerambursabile membrilor asociaţi, atunci când aceştia trec prin necazuri sau cunosc şi aspecte specifice bucuriei vieţii.

Bugetul acestuia formându-se prin perceperea unei cotizaţii aparte faţă de cea achitată lunar în calitate de membru al Ligii.

Cotizație liga, 20 RON din care 10 RON se distribuie la Sistemului Financiar de Intrajutorare Caramaderească

Cuantumul ajutoarelor nerambursabile rămân la valoarea actuala asfel :
a)    Deces membru cotizant-1500,00 RON (coroana de flori se suporta din fondul de rezerva SFIC)
b)    Deces membru de familie- 800,00 RON
c)    Căsătorie si naștere copil -700,00 RON
d)    Ajutor medical - 100-700,00 RON

 

image description