Promoţia august 1963 – 50 de ani de la absolvire!

    Promoţia decembrie 1968 – 45 de ani de la absolvire…       

A privi trecutul maiştrilor militari marinari prin prisma faptelor profesionale, fapte ce ocupă un important spaţiu în istoria armei – Marină, este, într-adevăr, un gest de recunoştinţă, un gest menit a gratula devotamentul dovedit în timp de către aceşti oameni consideraţi, fără exagerare, veterani ai valurilor.

Ei sunt cei care, alături de celelalte entităţi profesionale aflate în structura respectivei categorii de forţe, şi-au consumat viaţa activ profesională la bordul navelor militare sau în unităţile terestre ale Forţelor Navale Române, dar nu oricum, ci cu demnitate, onoare şi profesionalismul recunoscut.

O modalitate de a trece în revistă realizările, dar chiar şi neîmplinirile acestor oameni devotaţi meseriei lor, o reprezintă întâlnirea promoţiei, agapă camaraderească cu conotaţii sprituale desosebite. Spre bucuria noastră, aceste întâlniri sunt tot mai dese, semn că acea cotă a dorinţei revederi după un anumit număr de ani de la absolvirea Şcolii Militare de Maiştri „Amiral Ion Murgescu” a crescut simţitor!

…Iată-i, aşa cum i-am privit sâmbătă, 14 septembrie, pe camarazii de armă şi profesie absolvenţi ai celor două promoţii: august 1963 şi decembrie 1968, puţin mai sprinteni, cu pierdederi importante în zona podoabei capilare, cu ceva mai multe kilograme în plus, cu feţele ridate de „viitura”  atâtor ani de viaţă, dar, spre marea satisfacţie, atât a lor, cât şi a noastră, cei care le eram alături, veseli, dispuşi să-şi depene cu mult umor amintirile, dornici de viaţă şi încă în deplină stare pentru a se bucura de frumuseţile ei…

A fost o întâlnire a acestor două promoţii la care au asistat nu numai cei dragi lor, printre aceştia regăsindu-se cei câţiva dintre foştii profesori sau instructori, dar şi elevii anului întâi ai acestei prestigioase instituţii militare de învâţământ, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale Române.

Momente impresionante pe durata acestei întruniri de suflet, mai ales că marca un număr însemnat de ani de la absolvire: pentru promoţia august 1963, 50 de ani, iar pentru promoţia decembrie 1968, 45 de ani.   

Redau, în finalul scurtei mele relatări, un mic pasaj din finalul alocuţiunii rostită cu această ocazie de către m.m.pr. (r) Dumitru Mihăilescu – şeful promoţiei august 1963:

„În actualul cart al vieţii să ne dorim reciproc sănătate, domnilor colegi de armă şi profesie, iar dacă ne stă în putinţă să nu uităm niciodată să-i ajutăm pe camarazii mai tineri în deloc uşoara misiune de a-şi repera cu mai mult uşurinţă  farul  ce urmază să-i conducă, navigând corect şi demn, spre reuşită. Şi noi am afost ajutaţi la rândul nostru, şi iată că am parcurs cu bine sinuosul drum al vieţii, iar astăzi, chiar dacă ne învârtim fără scăpare prin labirinturile bătrâneţii, avem posibilitatea de a ne răsfoi cu drag şi în linişte propriile albume cu amintiri, şi asta tocmai pentru că le avem! Iată de ce, tineri camarazi, trebuie să vă „construiţi” din vreme amintiri. Acum nu realizaţi, dar vă spun cu mâna pe inimă că acestea, la bătrâneţe, sunt evaluate…în aur!  Să nu râdeţi niciodată de cei în vârstă, pentru că vârsta şi rafinamentul întrec mai tot timpul puterea şi tinereţea. Spiritul şi înţelepciunea se dezvoltă doar cu experienţa…”

M.m.pr. Viorel Ciurumelea            

 

 

 

2 Responses

  1. Întâlnirea promoției august 1963 va ocupa, în mod sigur, o pagină semnificativă în istoria Școlii Militare de Maiștri a Forțelor Navale, și asta, în primul rând, pentru că este prima strigare de catalog după cei 55 de ani de la reluarea activității acestei școli, activitate întreruptă prin desființare în anul 1950. Iată, așadar, că revederea colegilor de promoție după 50 de ani de la absolvire (promoția 1963 fiind a treia de după reluarea activității școlii) îmbracă și acest aspect demn de reținut.

  2. Numele meu este însoțit în această pagină de o fotografie! Nu este a mea, cu toate că mi-aș dori să mai arăt ca persoana respectivă!… Am cartea de identitate cam de vreo 71 de ani, așa că… O să-mi fac timp să înlocuiesc poza ce nu-mi aparține. Până atunci, poate mă ajută careva din staful tehnic al paginii să…nu mai arăt atât de tânăr !

Leave a Reply