Continuăm tradiția...

Constituiită la 16 octombrie 1990 ca rod al dorinţei maiştrilor militari marinari veterani de război, pensionari şi activi profesional de a relua o tradiţie ale cărei începuturi datează din anul 1922, Liga Maiştrilor Militari de Marină este recunoscută juridic ca asociaţie de drept privat fără scop lucrativ (patrimonial), mai exact: o asociaţie neguvernamentală, apolitică şi non-profit.Revista timona

Timona conține toate noutățile din ultimul timp din Liga Maiștrilor Militari de Marină.


cum suntem organizați

Structura echipajului L.M.M.M. se desprinde cdin conţinutul art.14 din Statutul L.M.M.M.

Membrii L.M.M.M au calitatea de membri asociaţi, aici regăsindu-se:

a) maiştri militari de marină veterani de război care au făcut sau nu parte din Cercul Maeştrilor Militari din Divizia de Mare sau Divizia de Dunăre;

b) ofiţeri şi subofiţeri veterani de război, indiferent de arma în care au activat;

c) maiştri militari, subofiţeri, ofiţeri, activi sau pensionari, indiferent de arma la care activează sau au activat;

d) soldaţi şi gradaţi voluntari;

e) elevi ai Şcolii Militare de Maiştri a Forţelor Navale;

f) personal contractual civil din unităţile militare sau din societatea civilă;g) persoane fizice care prin fapte considerate meritorii (donaţii, sponsorizări etc.) susţin scopul şi obiectivele L.M.M.M.;h) membrii familiilor tuturor categoriilor profesionale enumerate, cu precizarea că cei care au vârsta mai mică de 18 ani vor avea statutul de membri asociaţi simpatizanţi juniori..

Recunoașterea valorilor tinere

Instituirea premiului “M.M.pr. STAN DUMITRU”, camarad de armă şi profesie căzut la datorie pe timpul evenimentelor din decembrie 1989, premiu ce se va acorda anual şefului promoţiei Şcolii Militare de Maiştri Militari  “Am. Ion Murgescu” a Forţelor Navale Române

Parteneri

Anaida Turistic

Port Tomis

Formularu de 3,5% către LMMM 

Adresa: Strada Dezrobirii nr. 80, Constanța 

Telefon: 0241 697 741